Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

Asigurarea Subvenționată

a Animalelor și Păsărilor Domestice

 

O afacere modernă în agricultură nu poate fi concepută fără a fi luate în calcul riscurile, la care este supus sectorul agrar.

De aceea, asigurarea riscurilor de producție în agricultură, constituie o condiție obligatorie pentru dezvoltarea durabilă a unei activități în acest domeniu.

Persoanelor fizice și juridice, care desfășoară o activitate în domeniul agricol și conștientizează potențialele riscuri, Compania ”General Asigurări” le oferă soluții în asigurări, pentru desfășurarea sigură a activităților!

     Conform Legii Nr. 183 din 11.09.2020, la încheierea contractelor de asigurare a animalelor/păsărilor domestice, Statul subvenționează producătorii agricoli asigurați (persoane juridice), în mărime de 70% din prima de asigurare!

La data de 21 mai 2017, Guvernul RM a aprobat Hotărârea nr. 455 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru anii 2017-2021, în care sunt specificate riscurile şi obiectele asigurate, pentru care Statul subvenţionează primele de asigurare.

Se asigură:

 • Bovine
 • Ovine
 • Caprine
 • Suine
 • Animale de muncă (cai, măgari)
 • Păsări (găini, rațe, gâște, curcani)
 • Alte tipuri de animale și păsări

 Nu pot fi supuse asigurării:

 1. animalele (păsările) slabe, bolnave sau dacă apar suspiciuni în privinţa sănătăţii lor ori cele care se află în zona de carantină și animalele care nu au numerotație individuală;
 2. pierderile Asiguratului ce ţin de fluctuaţia preţurilor producţiei animaliere pe piaţă;
 3. animalele (păsările) care nu sunt întreținute conform cerințelor agrotehnice și nu corespund criteriilor stabilite de ”Condițiile de asigurare”.

Riscuri asigurate:

PIEIRE și/sau SACRIFICARE FORȚATĂ (inclusiv la indicația ANSA) din cauza:

 • Bolilor (infecțioase, neinfecțioase, invazive);
 • Calamităților naturale;
 • Accidentelor;
 • Furtului (risc suplimentar nesubvenționat).

Suplimentar – animalele (păsările) se asigură de Furt.

 Perioada de asigurare

Animalele (păsările) domestice se asigură pentru o perioadă de 12 luni calendaristice, sau pentru o perioadă mai scurtă.

Asigurarea  animalelor (păsărilor) domestice se efectuează pe întreg parcursul anului calendaristic.

Răspunderea Asiguratorului pe contractele de asigurare începe la ora 00:00 a zilei următoare după achitarea primei de asigurare (a unei părţi a acesteia – în cazul coordonării achitării în rate, stipulate în contractul de asigurare).

Pentru animalele (păsările) domestice, perioada de asigurare se consideră încheiată la orele 24:00 a ultimei zile indicate în poliţa de asigurare.

 Notă: În orice caz, protecţia de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este iminentă probabilitatea producerii lui, precum şi înaintea termenului indicat în contractul (poliţa) de asigurare.

Suma asigurată

Suma asigurată a animalelor (păsărilor) domestice propuse la asigurare se stabileşte:

 • în cazul animalelor de prăsilă – reieșind din costul procurării sau prețul mediu de piață;
 • în cazul animalelor la îngrășat și păsărilor – reieșind din preţurile la carne, ce s-au format pe piaţa locală şi masa medie a unui animal (pasări) din grupa respectivă.

Tariful de asigurare

Tariful de asigurare se stabilește de către Asigurator, conform tarifelor de bază la asigurarea animalelor (păsărilor) domestice, stabilite în ”Condițiile de asigurare complexă în agricultură”. Tariful se negociază cu Asiguratul, în dependență de mai mulți factori (tip animale (păsări), cantitate, riscuri asigurate, istoricul conlucrării cu Clientul, etc.) și ulterior se utilizează la calcularea primei de asigurare.

 

 

Secția asigurări în Agricultură
Tel.: (0-22) 78-38-20
Mob.: 0 680 78 555, 0 783 76 000
E-mail: dm.lareneg@orga