Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

Despăgubiri RCA

(Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto)

 

Cum procedez la survenirea cazului asigurat RCA:

   1. Avizarea cazului asigurat de către Persoana vinovată de producerea accidentului rutier:

Pentru avizarea unei daune RCA către C.A.„GENERAL ASIGURĂRI” SA aveți la dispoziție următoarele modalități:

 • ne puteți apela telefonic la numărul (+373-22) 78-41-06, 78-41-16, 78-41-10 programul fiind de luni până vineri între orele 08:30-17:30;
 • ne puteți expedia oricând un e-mail la adresa: dm.lareneg@iribugapsed cu detalii despre eveniment, seria/numărul poliței GENERAL ASIGURĂRI și numele Dvs., date de contact și, după caz, documentele care confirmă producerea accidentului rutier;
 • ne puteți transmite documentele prin poștă, la adresa: CA”GENERAL ASIGURĂRI” SA, Moldova, mun. Chișinău, str. Burebista nr. 106, et.3
 • vă puteți prezenta la centrul de despăgubiri al C.A.„GENERAL ASIGURĂRI”SA de pe str. Burebista, 106, etajul 3, mun. Chișinău (hartă aici), sau la oficiile teritoriale din țară ale GENERAL ASIGURĂRI.

Avizarea daunei trebuie făcută imediat, dar nu mai târziu de 48 ore din momentul producerii accidentului rutier.

     2. După avizarea cazului asigurat atât persoana păgubită, cât și cea vinovată, urmează, în mod obligatoriu, să prezinte următoarele seturi de documente:

Actele prezentate de persoana Vinovată:

 • Buletin de identitate al asiguratului;
 • Permisul de conducere al persoanei care se afla la volan în timpul producerii evenimentului;
 • Certificat de înmatriculare a mașinii;
 • Raport de verificare tehnică a vehiculului;
 • Foaia de parcurs, în cazul în care mașina este în proprietatea unei firme;
 • Copia poliței RCA;
 • (Dosarul contravențional (copia legalizată)), sau oricare alt act emis de poliție, din care să reiasă cum și când s-a produs evenimentul și – după caz – cine este vinovat de producerea daunei;
 • Împuternicire de la firmă, în cazul în care mașina este în proprietatea unei firme;
 • Procura notarială, în cazul în care proprietarul nu se poate prezenta la constatare;

* Actele menționate pe acest site reprezintă minimul necesar pentru deschiderea dosarului de daună. Inspectorii de daună GENERAL ASIGURĂRI pot solicita, după caz, acte suplimentare ulterior efectuării constatării.

Acte prezentate de persoana Păgubită:

 • Buletin de identitate păgubitului;
 • Permisul de conducere al persoanei care se afla la volan în timpul producerii evenimentului;
 • Certificat de înmatriculare a mașinii avariate;
 • (Dosarul contravențional (copia legalizată)), sau oricare alt act emis de poliție, din care să reiasă cum și când s-a produs evenimentul;
 • Împuternicire de la proprietarul autovehiculului pentru a participa la regularizarea dosarului de daune și încasarea despăgubirii de asigurare;
 • Rechizitele bancare, după caz.

 

* Actele menționate pe acest site reprezintă minimul necesar pentru deschiderea dosarului de daună. Inspectorii de daună GENERAL ASIGURĂRI pot solicita, după caz, acte suplimentare ulterior efectuării constatării.