Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

Asigurarea Tehnicii și Inventarului Agricol

 

O afacere modernă în agricultură nu poate fi eficientă fără utilizarea diferitor tipuri de tehnică și inventar agricol. În același timp, urmează a fi luate în calcul riscurile, la care este supusă tehnica respectivă în procesul utilizării, în special atunci când este vorba de accidente, incendiu și furt.

De aceea, asigurarea tehnicii agricole, constituie o condiţie obligatorie pentru dezvoltarea durabilă a unei afaceri în acest domeniu.

Persoanelor fizice și juridice, care desfășoară o activitate în domeniul agricol și conștientizează potențialele riscuri, Compania ”General Asigurări” le oferă soluții în asigurări, pentru desfășurarea sigură a activităților!

Obiecte asigurate

–  Tractoare cu roţi, inclusiv cu utilaj instalat pe ele;
–  Tractoare cu şenile;
–  Combinele cu autotracţiune;
–  Excavatoare autopropulsate cu căuş;
–  Motostivuitoare (încărcătoare) electrice complexe autopropulsate;
–  Cositoare şi altă tehnică complexă acţionată prin priza tractorului;
–  Maşini şi utilaje pentru tratări chimice și introducerea îngrăşămintelor;
–  Semănătoare şi similare lor;
–  Maşini şi utilaje pentru uscarea şi curăţarea seminţelor;
– Tehnică şi inventar remorcabil simplu (remorci pentru tractor, cultivatoare, pluguri, boroane, grape, discuri şi altele).

 Nu poate fi supusă asigurării:

  1. tehnica agricolă (inventarul), care o perioada îndelungată de timp nu a fost folosită de către Asigurat, din cauza uzării fizice, morale sau descompletării ei;
  2. tehnica agricolă (inventarul), care nu sunt întreținute conform cerințelor agrotehnice și nu corespund criteriilor stabilite de ”Condițiile de asigurare”.

Riscuri asigurate

distrugere sau deteriorare apărute ca rezultat al:

  • daunelor cauzate în rezultatul accidentelor rutiere, inclusiv tamponarea cu obiecte imobile și mobile (construcții, obstacole, animale, pietre, crengi, stâlpi, alte obiecte);
  • accidentelor produse în perioada de păstrare şi exploatare (răsturnări, ciocniri, căderi, alunecări, derapări, loviri, inclusiv de obiecte străine), cu condiţia respectării regulilor stabilite de condiţiile tehnice de exploatare şi a tehnicii securității;
  • incendiului produs în rezultatul arderii necontrolabile, inclusiv din cauza loviturii fulgerului, exploziilor sau scurtcircuitului electric;
  • calamităților naturale (lovitura fulgerului, grindină, ploi torențiale, inundație, furtuni, cutremur de pământ, alunecări de teren, avalanșă de zăpadă, etc.);
  • acțiunilor ilegale ale terțelor persoane, cu excepția celor incluse în grupul ”Furt”;
  • furtului, jafului, tâlhăriei, răpirii tehnicii agricole (inventarului), a părților componente/pieselor acesteia;
  • oricărui prejudiciu cauzat ca urmare a furtului, jafului, tâlhăriei, răpirii sau tentativei de furt, jaf, tâlhărie, răpire a tehnicii agricole (inventarului) sau a părților componente/pieselor acestora.

Perioada de asigurare

Tehnica agricolă (inventarul) se asigură pentru o perioadă de 12 luni calendaristice sau pentru o perioadă mai scurtă.

Asigurarea tehnicii agricole (inventarului) se efectuează pe întreg parcursul anului calendaristic.

Răspunderea Asiguratorului pe contractele de asigurare începe la ora 00:00 a zilei următoare după achitarea primei de asigurare (a unei părţi a acesteia – în cazul coordonării achitării în rate, stipulate în contractul de asigurare).

Perioada de asigurare se consideră încheiată la orele 24:00 a ultimei zile indicate în poliţa de asigurare.

 Notă: În orice caz, protecţia de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este iminentă probabilitatea producerii lui, precum şi înaintea termenului indicat în contractul (poliţa) de asigurare.

Suma asigurată

Suma asigurată a tehnicii agricole (inventarului) propuse la asigurare se stabileşte de către părţi, reieșind din costul restant (de bilanț) și suma de asigurare solicitată de Asigurat (Beneficiar).

Tariful de asigurare

Tariful de asigurare se stabilește de către Asigurator, conform tarifelor de bază la asigurarea tehnicii (inventarului) agricol, stabilite în ”Condițiile de asigurare facultativă a tehnicii agricole”. Tariful se negociază cu Asiguratul în dependență de mai mulți factori (tipul tehnicii (inventarului), numărul de unități, riscuri asigurate, istoricul conlucrării cu Clientul, etc.) și ulterior se utilizează la calcularea primei de asigurare.

  

Secția asigurări în Agricultură,
Tel.: (0-22) 78-38-20,
Mob.: 0 680 78 555, 0 783 76 000
E-mail: dm.lareneg@orga