Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

Despăgubiri la Asigurări de Accidente

 

Pași de urmat în caz de daună

Pentru avizarea și deschiderea unui dosar de dauna la C.A.”GENERAL ASIGURĂRI”S.A. ai la dispoziție următoarele modalități de contact:

 • ne poți apela telefonic la numărul (+373-22) 78-41-10, programul fiind de luni până vineri între orele 8:30-17:30;
 • ne poți trimite oricând un email la adresa: dm.lareneg@dem cu detalii despre eveniment, seria/numărul poliței GENERAL ASIGURĂRI și numele tău, date de contact;
 • ne poți transmite documentele prin poștă, la adresa: C.A.”GENERAL ASIGURĂRI”S.A., R. Moldova, mun. Chișinău, str. Burebista nr. 106.
 • ne poți transmite documentele prin Fax: (+373 22) 78-38-01.

Pentru avizarea dosarului de dauna sunt necesare următoarele informații:

 • seria/ numărul poliței de asigurare;
 • data producerii evenimentului;
 • numele persoanei asigurate/numele persoanei păgubite;
 • detalii cu privire la circumstanțele producerii evenimentului;
 • numărul de telefon/adresa e-mail la care poți fi contactat.

Documente necesare pentru soluționarea dosarului de daună:

 • CERERE DE DESPĂGUBIRE LA ASIGURAREA DE ACCIDENTE
 • copia poliței de asigurare in baza căreia se notifica evenimentul;
 • copia Actului de Identitate a Persoanei Asigurate sau copie Certificatului de Naștere, dacă este vorba despre o persoana minora, și copia Actului de Identitate al reprezentantului acesteia;
 • copia documentului medical eliberat la data efectuării consultului, din care sa reiasă diagnosticul si tratamentului aplicat de către unitățile medicale, care au acordat primul ajutor după accident și/sau au examinat si tratat Asiguratul ulterior (adeverința medicala, scrisoare medicala, bilet de ieșire din spital, certificate de concediu medical, copie rețete, etc.);
 • copia procesului verbal de constatare a accidentului de munca, dacă accidentul s-a produs la locul de munca al persoanei asigurate;
 • copia lizibilă (care se poate citi ușor) a procesului verbal întocmit de Politie la locul accidentului (in cazul accidentelor rutiere);
 • buletinul de examinare medicală din care sa reiasă starea clinica actuală (doar in caz de instalare a invalidității permanente ca urmare a unui accident);
 • chitanțele/bonurile fiscal (in original), facturile aferente achiziționării medicamentelor, ședințelor de recuperare etc.;
 • copia certificatului medical constatator al decesului Asiguratului;
 • copia actului de identitate al beneficiarului poliței (desemnat sau moștenitor);
 • certificatul de moștenitor (copie legalizata) sau certificatul de calitate de moștenitor (copie legalizata), daca în poliță nu a fost desemnat beneficiarul.
 • Rechizitele bancare pentru transfer în MDL (lei)

 

GENERAL ASIGURĂRI își rezervă dreptul de a solicita și alte documente decât cele precizate mai sus cu scopul de a analiza cauzele producerii riscului asigurat si valoarea prejudiciului.