Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA)

Cine trebuie să încheie asigurarea auto obligatorie (RCA)?

 • Persoanele fizice și cele juridice, care dețin autovehicule supuse înmatriculării în Republica Moldova.
 • Persoanele care intră pe teritoriul Republicii Moldova cu autovehicule înmatriculate în străinătate si nu dețin polița carte verde valabilă pentru țara noastră.


Ce riscuri acoperă asigurarea RCA?

 • Asigurarea RCA oferă protecție pentru eventualele prejudicii cauzate de asigurat terțelor persoane prin accidente de autovehicule pe teritoriul Republicii Moldova, și anume:
   – deces sau vătămări corporale;
   – avarii sau distrugeri ale unor bunuri (inclusiv autovehicule).


Pe ce perioadă se poate încheia asigurarea RCA?

 • Contractul de asigurare RCA se încheie pe un termen de 12 luni, cu excepția cazurilor când autovehiculele sunt:
   – utilizate în activități agricole sezoniere;
   – înmatriculate in alte țări;
   – înmatriculate cu numere temporare;
   – în alte cazuri prevăzute de legislație.


Ce acte se prezintă pentru încheierea contractului de asigurare?

 • buletinul sau alt act de identitate;
 • certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
 • după caz, alte acte ce atestă dreptul de posesiune asupra autovehiculului (procură, contract de locațiune, contract de leasing etc.).


De ce să vă asigurați la GENERAL ASIGURĂRI?

 • GENERAL ASIGURĂRI garantează:
   – încheierea operativă a polițelor de asigurare;
   – achitarea despăgubirilor în decurs de 10 zile din data depunerii tuturor actelor.


Care sunt limitele răspunderii GENERAL ASIGURĂRI?

 • de 1.000.000 lei – la avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident;
 • de 1.000.000 lei – pentru fiecare persoană păgubită în caz de vătămări corporale sau deces, dar nu mai mult de 5.000.000 lei, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident.


Obligațiile asiguratului

 • La producerea accidentului de autovehicul, asiguratul sau utilizatorul de autovehicul este obligat:
   – să întreprindă toate acțiunile posibile pentru diminuarea pagubelor produse;
   – să notifice organele poliției sau alte organe de drept despre accident imediat după producerea lui, cerând întocmirea actelor referitor la cauzele și circumstanțele producerii accidentului, precum și la consecințele lui;
   – în 48 de ore din momentul producerii accidentului indiferent de rezultatele constatării vinovatului este obligat  să înștiințeze SA “GENERAL ASIGURĂRI” și sunt obligați să nu întreprindă de sine stătător măsuri de reparare a pagubelor;
   – să notifice participanții la accident, păgubitul sau apropiații lui despre faptul că posedă poliță de asigurare şi să pună la dispoziția acestora informațiile necesare despre SA “GENERAL ASIGURĂRI”.


Notă:

Prima de asigurare de bază și valoarea coeficienților de rectificare aferenți asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă este stabilită de către Comisia Națională a Pieței Financiare și aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.318 din 17.03.2008 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al primei de asigurare de bază și al coeficienților de rectificare pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.25-30 din 29.12.2015).

Pentru informații:

Secția asigurări auto
Tel.: (0-22) 78-38-02, 78-38-03, 78-38-11
E-mail: dm.lareneg@otua-aitces

Caret Calculați costul
Calculator RCA
Caret Comandă asigurare
Detalii de contact