Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

Asigurarea bunurilor imobile gajate

Avantajul acestei asigurări este posibilitatea încheierii contractului la cel mai mic preț de pe piața asigurărilor cu acoperirea pachetului deplin de riscuri asigurate.
Ce asigurăm?

  • Bunurile imobile propuse în gaj conform contractului de ipotecă.

Riscuri asigurate:

  • Incendiu; explozie; furtună; lovitura fulgerului; inundație, apariția apelor subterane, revărsări, mișcarea gheții; cutremur; torent de noroi, avalanșe de zăpadă, căderi de piatră; alunecări de teren; vijelie, vârtej, uragan, taifun, lovitura trăsnetului, îngheț, alte fenomene naturale în afară de furtună; surpare de sol, mișcarea sau tasarea solului; grindină; polei, ninsori abundente; acțiunea gerurilor; deteriorări sau distrugeri intenționate; acțiuni ilegale ale unor terțe persoane; huliganism, vandalism; căderea pe bunurile asigurate a obiectelor zburătoare și/sau a componentelor acestora; scurtcircuit, acțiunea focurilor subterane, incendierea; explozii cu dinamită sau cu alte substanțe explozive, explozia cazanelor de aburi, rezervoarelor de gaze, mașinilor, aparatelor și altor dispozitive similare; acțiunea apei externe, ploi, deteriorarea bunurilor asigurate de apa din rețele, apeducte, conducte, sistemele de canalizare, sistemele de termoficare, sistemele anti-incendiare, pătrunderea apei din încăperile vecine; acțiunea externă: accidentări cauzate de către mijloacele de transport sau mașini autopropulsate; accidentări cauzate de mijloacele de transport acvatice autopropulsate, care remorchează, sau cu mijloacele de transport acvatice nepropulsate sau instalații inginerești plutitoare autopropulsate.

Documente necesare:

  • Cerere completată (după forma standard a Asiguratorului);
  • Documente ce confirmă costul bunurilor propuse spre asigurare – raport de evaluare, contracte de procurare, invoice-uri, facturi, etc.
  • Alte documente solicitate de către Asigurator ( buletin de identitate, poze, etc.)

Condițiile de asigurare:

Pentru informații:

Secția asigurări bunuri
Tel.: (0-22) 78-57-12 / 069 509 550
E-mail: dm.lareneg@irunub