Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Feedback

Asigurarea bunurilor imobile gajate

Obiecte asigurate:

  • Bunurile imobile propuse în gaj conform contractului de ipotecă.

Riscuri asigurate:

  • incendiu; explozie; furtună; lovitura fulgerului; inundație, apariția apelor subterane, revărsări, mișcarea gheții; cutremur; torent de noroi, avalanșe de zăpadă, căderi de piatră; alunecări de teren; vijelie, vârtej, uragan, taifun, lovitura trăsnetului, îngheț, alte fenomene naturale în afară de furtună; surpare de sol, mișcarea sau tasarea solului; grindină; polei, ninsori abundente; acțiunea gerurilor; deteriorări sau distrugeri intenționate; acțiuni ilegale ale unor terțe persoane; huliganism, vandalism; căderea pe bunurile asigurate a obiectelor zburătoare și/sau a componentelor acestora; scurtcircuit, acțiunea focurilor subterane, incendierea; explozii cu dinamită sau cu alte substanțe explozive, explozia cazanelor de aburi, rezervoarelor de gaze, mașinilor, aparatelor și altor dispozitive similare; acțiunea apei externe, ploi, deteriorarea bunurilor asigurate de apa din rețele, apeducte, conducte, sistemele de canalizare, sistemele de termoficare, sistemele anti-incendiare, pătrunderea apei din încăperile vecine; acțiunea externă: accidentări cauzate de către mijloacele de transport sau mașini autopropulsate; accidentări cauzate de mijloacele de transport acvatice autopropulsate, care remorchează, sau cu mijloacele de transport acvatice nepropulsate sau instalații inginerești plutitoare autopropulsate.

Documente necesare:

* Cerere completată (după forma standard a Asiguratorului);
* Documente ce confirmă costul bunurilor propuse spre asigurare – raport de evaluare contracte de procurare, invoice-uri, facturi, etc.
* Copia dispoziției de plată (conform contului de plată eliberat de către Asigurator, după negocierea condițiilor contractului);
* Alte documente solicitate de către Asigurator (certificate de înregistrare a întreprinderii, buletin de identitate, contract de ipotecă, poze, etc.)

 

 Pentru informații:
Secția asigurări bunuri,
Tel.: (o-22) 78-38-04,
E-mail: dm.la1586447288reneg1586447288@irun1586447288ub1586447288