Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

Asigurări BUNURI (persoane juridice)

Asigurarea bunurilor și altor interese patrimoniale
Asigurarea clădirilor și a bunurilor Vă oferă siguranța ca, indiferent de factorii care vă pot afecta afacerea, veți beneficia de protecție financiară pentru investiția DVS.
Obiecte asigurate:

 • Bunuri imobile (clădiri, încăperi ne-locative, campinguri, baze de odihnă, construcții gospodărești, încăperi separate, construcții etc.)
 • Bunuri mobile (mijloace de transport cu excepția autovehiculelor, mașini agricole, autocare, autogredere, automacarale, producție, mărfuri, materie primă, materiale și alte bunuri materiale și comerciale etc.);

Riscuri asigurate:

 • Incendiu, explozie, furtună, fenomene naturale care includ lovitură de trăsnet, cutremur, vârtejuri, vijelie, uragan, inundație, viituri, grindină, ploaie torențială; alunecări de teren;
 • Furt prin efracție, acțiuni ilicite ale terțelor persoane;
 • Explozia cazanelor de aburi, rezervoarelor cu gaz, conductelor cu gaz, mașinilor, aparatelor și altor dispozitive similare;
 • Pătrunderea apei din conducte, canalizație, sistemele de încălzire și sistemele de stingere a incendiilor;
 • Spargerea geamurilor, oglinzilor, vitrinelor;
 • Căderea obiectelor zburătoare pilotate sau bucăți din acestea.
 • Daunele survenite în urma deteriorării fizice, accidentale și neașteptate din cauza defecțiunilor interne ale mașinilor, echipamentului electric, mecanic și oricărui boiler sau vas sub presiune, folosit de către asigurat în activitatea de producere.

Documente necesare:

 • Cerere completată (după forma standard a Asiguratorului);
 • Documente ce confirmă costul bunurilor propuse spre asigurare – raport de evaluare contracte de procurare, invoice-uri, facturi, etc.
 • Copia dispoziției de plată (conform contului de plată eliberat de către Asigurator, după negocierea condițiilor contractului);
 • Alte documente solicitate de către Asigurator (certificate de înregistrare a întreprinderii, buletin de identitate, poze, etc.)

Pentru informații:

Secția asigurări bunuri
Tel.: (0-22) 78-57-12 / 069 509 550
E-mail: dm.lareneg@irunub