Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

Asigurarea complexă a locuinței

Familia ta este cea mai importantă pentru tine, la fel și casa în care locuiți. Locuința ta este locul în care tu și familia vă simțiți în siguranță, sunteți protejați și vă bucurați de armonia căminului vostru. CA „General Asigurări” SA vă oferă posibilitatea contractării asigurărilor: Asigurarea complexă a locuinței ce include optiunile de raspundere civilă față de terți și protecția în caz de accident. Avantajul acestei asigurări este operativitatea încheierii poliței de asigurare, care poate fi efectuată și la domiciliu fără a fi necesară completarea mai multor tipuri de asigurare distincte.
Ce asigurăm?

 • Casa de locuit, apartamentul, căsuța de vară și de grădină etc. (cu excepția construcțiilor și încăperilor ce nu sunt înregistrate la ÎS Cadastru și/sau sânt în stare avariată);
 • Bunurile casnice;
 • Asigurarea de accidente a familiei DVS.;
 • Răspunderea față de terțe persoane.
Riscuri asigurate:

 • Pentru Locuință și Bunurile casnice:
   – Incendiu (răspândirea focului, explozie); calamități naturale (furtună, viscol, fulger, cutremur de pământ, inundație); avarierea sistemelor de apeduct, de canalizare, de încălzire și anti-incendiare, pătrunderea apei din încăperile învecinate; căderea aparatelor de zbor sau rămășițelor acestora sau a altor obiecte; acțiunile ilegale ale persoanelor terțe (acte de vandalism, furt, jaf, tâlhărie). Bunurile casnice nu sunt asigurate contra loviturii fulgerului. Riscul auxiliar „Răspunderea față de terțe persoane”.
 • Pentru accidente:
   – Deces, dezabilitate și traumatisme survenite din accident.
 • Pentru răspunderea față de terțe persoane:
   – Pagubele ce pot fi provocate persoanelor străine (ex: inundarea vecinului de jos)

Documente necesare:

 • Cerere completată (după forma standard a Asiguratorului);
 • Documente ce confirmă costul bunurilor propuse spre asigurare – raport de evaluare, contracte de procurare, invoice-uri, facturi, etc.
 • Alte documente solicitate de către Asigurator ( buletin de identitate, poze, etc.)

Condițiile de asigurare:

Pentru informații:

Secția asigurări bunuri
Tel.: (0-22) 78-57-12 / 069 509 550
E-mail: dm.lareneg@irunub