Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

Despăgubiri CASCO

 

Cum procedez la survenirea cazului asigurat CASCO:

Pentru avizarea unei daune CASCO către C.A. „GENERAL ASIGURĂRI”S.A. aveți la dispoziție următoarele modalități:

 • ne puteți apela telefonic la numerele tel: (022) 78-41-15, 78-41-07, programul fiind de luni până vineri între orele 08:30-17:30;
 • ne puteți expedia oricând un e-mail la adresa: despagubiri@general.md cu detalii despre eveniment, seria/numărul poliței GENERAL ASIGURĂRI și numele Dvs., date de contact și, după caz, documentele care confirmă survenirea cazului asigurat;
 • ne puteți transmite documentele prin poștă, la adresa: C.A „GENERAL ASIGURĂRI”S.A., Moldova, mun. Chișinău, str. Burebista, 106.
 • vă puteți prezenta la centrul de despăgubiri al C.A.„GENERAL ASIGURĂRI”SA de pe str. Burebista, 106, etajul 3, mun. Chișinău (hartă aici), sau la oficiile teritoriale din țară ale GENERAL ASIGURĂRI.

Informația necesară la avizarea daunei:

 • Datele de identificare și de contact ale persoanelor implicate în eveniment, în special ale celei care face avizarea, ale conducătorilor auto, atât celui asigurat, cât si celui păgubit – după caz;
 • Cauzele și împrejurările în care s-a produs evenimentul, inclusiv detalii despre locul evenimentului și momentul producerii acestuia – data, ora;
 • Datele de identificare ale autovehiculelor implicate în eveniment;
 • Detalii privind locația și starea vehiculului avariat (dacă este sau nu deplasabil);
 • Locul unde doriți sa se efectueze constatarea.

Informațiile de mai sus sunt ușor de furnizat, daca aveți la îndemână cel puțin următoarele documente:

 • polița de asigurare,
 • buletinul de identitate al Dumneavoastră,
 • certificatul de înmatriculare a autovehiculului avariat,
 • permisul de conducere al persoanei care a condus autovehiculul avariat,
 • documentele eliberate de autorități (poliție/pompieri/ș.a.) sau constatul amiabil, după caz,
 • alte documente în funcție de evenimentul produs.

Documentele de mai sus reprezintă o enumerare a actelor, care este util să le aveți la îndemână pentru avizarea daunei, însă nu reprezintă documentele necesare pentru soluționarea daunei.

După furnizarea acestor date veți primi toate informațiile necesare pentru efectuarea constatării daunei.

Lista documentelor necesar a fi prezentate de către persoanele asigurate:

 • Buletin de identitate al asiguratului sau al delegatului plus procura;
 • Permisul de conducere al persoanei care se afla la volan în timpul producerii evenimentului
 • Certificat de înmatriculare a mașinii avariate
 • Raport de verificare tehnică a vehiculului, valabil la data accidentului
 • Foaia de parcurs, în cazul în care mașina este în proprietatea unei firme
 • Copia poliței CASCO sau indicarea numărului si seriei poliței de asigurare.
 • Dosarul contravențional (copia legalizată) sau oricare alt act emis de poliție, din care să reiasă cum și când s-a produs evenimentul și – după caz – cine este vinovat de producerea daunei;
 • Împuternicire de la firma, în cazul în care mașina este în proprietatea unei firme;
 • Procura notarială, în cazul în care proprietarul nu se poate prezenta la constatare;
 • Împuternicire de la firma de leasing, în cazul în care mașina este in proprietatea unei firmei de leasing.

* Actele menționate pe acest site reprezintă minimul necesar pentru deschiderea dosarului de daună ; inspectorii de daună GENERAL ASIGURĂRI pot solicita, după caz, acte suplimentare ulterior efectuării constatării.

Pentru asistență în caz de daună puteți apela numerele de telefon (022) 78-41-15, sau la adresa de e-mail:dm.lareneg@iribugapsed.

Pentru a contacta serviciul daune din cadrul fiecărui Oficiu teritorial al GENERAL ASIGURĂRI, accesați lista unităților teritoriale.