Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

Dacă ai efectuat o plată online eronată:

1. Contactează consultantul tău în asigurări.
2. Completează datele solicitate în formularul de mai jos.
3. Un reprezentant GENERAL ASIGURĂRI va soluționa cererea ta, iar suma plătită eronat va fi returnată în contul tău.

Cerere de restituire a sumei plătite

Completați câmpurile obligatorii

Declar pe propria răspundere şi sânt legat de această declaraţie:
1) Că nu a avut loc nici caz asigurat aferent politței de asigurare indicate mai jos care ar putea da naştere la careva cereri de despăgubire din partea asiguratului sau a persoanelor terţe;
2) Soluţia tehnica şi/sau juridică aferentă eventualei solicitări de despăgubire adoptată de CA „GENERAL ASIGURĂRI” SA îmi va fi opozabilă;
3) În cazul în care se constată că a avut loc un caz asigurat în baza poliței pentru care solicit restituirea plății, mă oblig să suport prejudiciul material cauzat, inclusiv suma despăgubirii de asigurare achitată de sau pretinsă de la Asigurător, cheltuielile aferente (comisionul, dobânda, penalitățile etc.) și să restitui echivalentul a 100% din suma primei de asigurare, primite de mine după restituire.

Notă: suma plătită eronat va fi returnată în contul tău doar după ce un reprezentant GENERAL ASIGURĂRI va soluționa cererea ta. Veți fi contactat în cel mai scurt timp posibil. Vă mulțumim!