Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

Despăgubiri Bunuri

 

Pași de urmat în caz de daună:

 Pasul 1: Măsuri de limitare a pagubei

 1. Ia masurile necesare în vederea limitării pagubei.
 2. Anunță imediat autoritățile competente (Asociația de proprietari, Poliția, Pompieri etc.) și solicită întocmirea actelor referitoare la cauzele și împrejurările producerii evenimentului asigurat.

 Pasul 2: Avizarea evenimentului la GENERAL ASIGURĂRI

Pentru avizarea și deschiderea unui dosar de daună la GENERAL ASIGURĂRI și la dispoziție următoarele modalități de contact:

 • ne poți apela telefonic la numărul (022) 78-41-09, programul fiind de luni până vineri între orele 8:30-17:30;
 • ne poți trimite oricând un e-mail la adresa: dm.lareneg@iribugapsed cu detalii despre eveniment, seria poliței GENERAL ASIGURĂRI și numele tău, date de contact;
 • ne poți transmite documentele prin poștă, la adresa: GENERAL ASIGURĂRI, str. Burebista nr. 106, Chișinău, Rep. Moldova.

Documente necesare pentru soluționarea dosarului de daună:

 • buletin de identitate al asiguratului;
 • copia contractului (poliței) de asigurare;
 • copia actului doveditor al interesului asigurabil (act proprietate/închiriere, facturi achiziție etc.) asupra bunurilor asigurate;
 • procura (pentru persoanele fizice) sau împuternicire/delegație (pentru persoanele juridice) semnată și ștampilată de asigurat, dacă persoana care participă la avizarea/constatarea pagubei este o altă persoană decât asiguratul;
 • schițele/planurile locuinței avariate;
 • actele emise de autoritățile competente în funcție de riscul produs:
  • în cazul producerii unui eveniment ca urmare a scurgerii accidentale de apă din conducte este nevoie să te adresezi la Asociația de proprietari, în cazul în care este persoana vinovată este necesar să te adresezi la Poliție;
  • în cazul unui furt sau vandalism este necesară adresarea la Poliție;
  • în cazul unui incendiu este necesar să prezinți procesul verbal eliberat de Pompieri;
  • în cazul daunelor produse de fenomene atmosferice sau inundație trebuie să soliciți o adresă din partea Administrației Naționale de Meteorologie.

 IMPORTANT: Te rugăm să nu faci nici un fel de promisiuni de plată sau înțelegeri fără acordul GENERAL ASIGURĂRI!

*GENERAL ASIGURĂRI își rezervă dreptul de a solicita și alte documente decât cele precizate mai sus cu scopul de a analiza cauzele producerii riscului asigurat și dimensiunea prejudiciului.