Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

Asigurarea Subvenționată a Recoltei Culturilor Agricole

 

O afacere modernă în agricultură nu poate fi concepută fără a fi luate în calcul riscurile, la care este supus sectorul agrar.

De aceea, asigurarea riscurilor de producție în agricultură, constituie o condiţie obligatorie pentru dezvoltarea durabilă a unei activităţi în acest domeniu.

Persoanelor fizice și juridice, care desfășoară o activitate în domeniul agricol și conștientizează potențialele riscuri, Compania ”General Asigurări” le oferă soluții în asigurări, pentru desfășurarea sigură a activităților!

Conform Legii Nr. 183 din 11.09.2020, la încheierea contractelor de asigurare a recoltei culturilor agricole, Statul subvenționează producătorii agricoli asigurați (persoane juridice), în mărime de 70% din prima de asigurare!

La data de 21 mai 2017, Guvernul RM a aprobat Hotărârea nr. 455 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru anii 2017-2021, în care sunt specificate riscurile şi obiectele asigurate, pentru care se Statul subvenționează primele de asigurare.

 

Obiecte asigurate: 

  • Recolta culturilor de primăvară – sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, porumb, soia, legume, tutun şi cartofi;
  • Recolta culturilor de toamnă – grâu, orz și rapiță (sau analogi ai acestora de primăvară);
  • Recolta culturilor multianuale  – fructe și struguri, pepiniere viticole și pomicole.

 

 Riscuri asigurate:

Seceta excesivă (la o scădere a recoltei cu peste 30%)
Grindina
Înghețurile (timpurii de toamnă, de iarnă, târzii de primăvară)
Realignirea culturilor
Suflarea semănăturilor
Inundațiile
Ploile torențiale
Incendierea spicoaselor
Invazia lăcustelor
Alte riscuri

Nu pot fi supuse asigurării:

  1. recolta culturilor agricole care, fiind cultivate pe parcursul a 3 şi mai mulţi ani, nu au rodit;
  2. recolta culturilor multianuale care, fiind în fază de fertilitate, nu au rodit în ultimii 5 ani;
  3. alte obiecte care nu sunt întreținute conform cerințelor agrotehnice și nu corespund criteriilor stabilite de ”Condițiile de asigurare”.

 

Perioada de asigurare

Recolta culturilor agricole se asigură în funcţie de perioada posibilă de producere a riscului.

Reieșind din aceasta, încheierea contractelor de asigurare a culturilor agricole se efectuează în următorii termeni:

  • asigurarea recoltei culturilor de toamnă – până la 01 decembrie (inclusiv) a anului precedent recoltării;
  • asigurarea recoltei culturilor de primăvară – până la 01 iunie (inclusiv) a anului recoltării;
  • asigurarea recoltei culturilor multianuale – pe tot parcursul anului.

Răspunderea Asigurătorului pe contractele de asigurare începe la ora 00:00 a zilei următoare după achitarea primei de asigurare (a unei părți a acesteia – în cazul coordonării achitării în rate, stipulate în contractul de asigurare).

Pentru culturile agricole, perioada de asigurare se consideră încheiată din momentul finalizării recoltării pe suprafețele asigurate.

Momentul finalizării recoltării se consideră încărcarea roadei în lăzi sau unitățile de transport, sau acumularea ei în locuri speciale pentru a fi transportată / procesată.

 Notă: În orice caz, protecţia de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este iminentă probabilitatea producerii lui, precum şi înaintea termenului indicat în contractul (poliţa) de asigurare.

Suma asigurată

Suma asigurată a recoltei culturilor agricole propuse la asigurare se stabilește de către părți ca fiind egală cu costul producției agricole. Aceasta pe suprafețele asigurate se calculează prin înmulțirea suprafeței asigurate, productivității la o unitate de suprafață (ha) şi prețului unui kilogram, criterii care se stabilesc prin înțelegere comună dintre părți.

Tariful de asigurare

Tariful de asigurare se stabilește de către Asigurător, conform tarifelor de bază la asigurarea culturilor agricole, stabilite în ”Condițiile de asigurare complexă în agricultură”. Tariful se negociază cu Asiguratul în dependență de mai mulți factori (cultură, suprafață, riscuri asigurate, istoricul conlucrării cu Clientul, etc.) și ulterior se utilizează la calcularea primei de asigurare.

 

Secția asigurări în Agricultură
Tel.: (0-22) 78-38-20
Mob.: 0 680 78 555, 0 783 76 000
E-mail: dm.lareneg@orga