Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Feedback

Asigurarea Subvenționată a Recoltei Culturilor Agricole

 

O afacere modernă în agricultură nu poate fi concepută fără a fi luate în calcul riscurile, la care este supus sectorul agrar.

De aceea, asigurarea riscurilor de producție în agricultură, constituie o condiţie obligatorie pentru dezvoltarea durabilă a unei activităţi în acest domeniu.

Persoanelor fizice și juridice, care desfășoară o activitate în domeniul agricol și conștientizează potențialele riscuri, Compania ”General Asigurări” le oferă soluții în asigurări, pentru desfășurarea sigură a activităților!

Pentru facilitarea accesului producătorilor agricoli la produsele de asigurări, conform „Legii 243-XV cu privire la asigurarea subvenţionată a riscurilor în agricultură” o parte din cheltuielile pentru asigurare o ia asupra sa statul. Cuantumul subvenţiei la asigurarea recoltei culturilor agricole constituie 50% din valoarea totală a primelor.

Anual, prin Hotărâre de Guvern, se aprobă ”Regulamentul cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli”, unde sunt indicate riscurile şi obiectele asigurate, pentru care se subvenţionează primele de asigurare.

Obiecte asigurate

Se asigură subvenționat: grâul, orzul și rapiţa de toamnă și de primăvară, porumbul (boabe), floarea soarelui, sfecla de zahăr, cartoful, tutunul, soia, legumele, fructele, strugurii.

Se asigură nesubvenționat: alte culturi, în afară de cele menționate mai sus.

 Nu pot fi supuse asigurării:

  1. recolta culturilor agricole care, fiind cultivate pe parcursul a 3 şi mai mulţi ani, nu au rodit;
  2. recolta culturilor multianuale care, fiind în fază de fertilitate, nu au rodit în ultimii 5 ani;
  3. alte obiecte care nu sunt întreținute conform cerințelor agrotehnice și nu corespund criteriilor stabilite de ”Condițiile de asigurare”.

Riscuri asigurate

Secetă excesivă, Grindină, Înghețuri de iarnă, de toamnă şi de primăvară, Inundații, Ploi torențiale (spălarea semănăturilor), Furtuni (polignirea culturilor și suflarea semănăturilor), Incendierea spicoaselor, Atacul vătămătorilor (lăcustelor), Altele.

Perioada de asigurare

Recolta culturilor agricole se asigură în funcţie de perioada posibilă de producere a riscului.

Reieşind din aceasta, încheierea contractelor de asigurare a culturilor agricole se efectuează în următorii termeni:

∆ asigurarea recoltei culturilor de toamnă – până la 01 decembrie (inclusiv) a anului precedent recoltării;
∆ asigurarea recoltei culturilor de primăvară – până la 01 iunie (inclusiv) a anului recoltării;
∆ asigurarea recoltei culturilor multianuale – pe tot parcursul anului.

Răspunderea Asiguratorului pe contractele de asigurare începe la ora 00:00 a zilei următoare după achitarea primei de asigurare (a unei părţi a acesteia – în cazul coordonării achitării în rate, stipulate în contractul de asigurare).

Pentru culturile agricole, perioada de asigurare se consideră încheiată din momentul finalizării recoltării pe suprafeţele asigurate.

Momentul finalizării recoltării se consideră încărcarea roadei în lăzi sau unităţile de transport, sau acumularea ei în locuri speciale pentru a fi transportată / procesată.

 Notă: În orice caz, protecţia de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este iminentă probabilitatea producerii lui, precum şi înaintea termenului indicat în contractul (poliţa) de asigurare.

Suma asigurată

Suma asigurată a recoltei culturilor agricole propuse la asigurare se stabileşte de către părţi ca fiind egală cu costul producţiei agricole. Aceasta pe suprafeţele asigurate se calculează prin înmulțirea suprafeței asigurate, productivității la o unitate de suprafață (ha) şi prețului unui kilogram, criterii care se stabilesc prin înţelegere comună dintre părţi.

Tariful de asigurare

Tariful de asigurare se stabilește de către Asigurator, conform tarifelor de bază la asigurarea culturilor agricole, stabilite în ”Condițiile de asigurare complexă în agricultură”. Tariful se negociază cu Asiguratul în dependență de mai mulți factori (cultură, suprafață, riscuri asigurate, istoricul conlucrării cu Clientul, etc.) și ulterior se utilizează la calcularea primei de asigurare.

 

Secția asigurări în Agricultură,
Tel. 068078555, 078376000.
E-mail: agro@general.md

Caret Comanda asigurare
Detalii de contact