Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Feedback

Acte constitutive

Statutul Companiei

Statut GA ORIGINAL

Lista acționarilor GENERAL ASIGURĂRI

Lista actionarilor General Asigurari (1)

Act adițional cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice (27.10.2016)

Acordul Aditional nr 2 la Statutul GA_ mc 53500 mil

Act adițional cu privire la modificările și completările înscrise în Statut 

(27.10.2016)

Acord aditional nr 1 la Statutul GA