Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

Acte constitutive

.

Statutul Companiei

Statut GA ORIGINAL
.

Lista acționarilor GENERAL ASIGURĂRI

Lista actionarilor General Asigurari (1)
.

Act adițional cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice (27.10.2016)

Acordul Aditional nr 2 la Statutul GA_ mc 53500 mil
.

Act adițional cu privire la modificările și completările înscrise în Statut 

(27.10.2016)

Acord aditional nr 1 la Statutul GA