Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Feedback

23 feb 2018

Asigurarea bunurilor imobile gajate

Asigurarea bunurilor imobile gajate

Avantajul acestei asigurări este posibilitatea încheierii contractului la cel mai mic preț de pe piața asigurărilor cu acoperirea pachetului deplin de riscuri asigurate.

Ce asigurăm?

 • Bunurile imobile propuse în gaj conform contractului de ipotecă.

Riscuri asigurate:

 • incendiu; explozie; furtună; lovitura fulgerului; inundație, apariția apelor subterane, revărsări, mișcarea gheții; cutremur; torent de noroi, avalanșe de zăpadă, căderi de piatră; alunecări de teren; vijelie, vârtej, uragan, taifun, lovitura trăsnetului, îngheț, alte fenomene naturale în afară de furtună; surpare de sol, mișcarea sau tasarea solului; grindină; polei, ninsori abundente; acțiunea gerurilor; deteriorări sau distrugeri intenționate; acțiuni ilegale ale unor terțe persoane; huliganism, vandalism; căderea pe bunurile asigurate a obiectelor zburătoare și/sau a componentelor acestora; scurtcircuit, acțiunea focurilor subterane, incendierea; explozii cu dinamită sau cu alte substanțe explozive, explozia cazanelor de aburi, rezervoarelor de gaze, mașinilor, aparatelor și altor dispozitive similare; acțiunea apei externe, ploi, deteriorarea bunurilor asigurate de apa din rețele, apeducte, conducte, sistemele de canalizare, sistemele de termoficare, sistemele anti-incendiare, pătrunderea apei din încăperile vecine; acțiunea externă: accidentări cauzate de către mijloacele de transport sau mașini autopropulsate; accidentări cauzate de mijloacele de transport acvatice autopropulsate, care remorchează, sau cu mijloacele de transport acvatice nepropulsate sau instalații inginerești plutitoare autopropulsate.

Documente necesare:

* Cerere completată (după forma standard a Asiguratorului);
* Documente ce confirmă costul bunurilor propuse spre asigurare – raport de evaluare, contracte de procurare, invoice-uri, facturi, etc.
* Alte documente solicitate de către Asigurator ( buletin de identitate, poze, etc.)

 

Pentru informații:
Secția asigurări bunuri,
Tel.: (o-22) 78-38-15,
E-mail: dm.la1558285429reneg1558285429@irun1558285429ub1558285429

08 feb 2018

Asigurarea ”Proprietarul casei”

Asigurarea ”Proprietarul casei”

Asigurarea bunurilor persoanelor fizice „Proprietarul casei”- Standard

Avantajul acestei asigurări este prezența celei mai mici franșize pe piața asigurărilor (partea din prejudiciu pe care asiguratorul nu o achită în momentul cazului asigurat) și beneficiați gratuit de asigurarea răspunderii civile față de terțe persoane.

Ce asigurăm?

 • Casa de locuit, apartamentul, căsuța de vară și de grădină etc. (cu excepția construcțiilor și încăperilor ce nu sunt înregistrate la ÎS Cadastru și/sau sânt în stare avariată);
 • Bunurile casnice;;
 • Răspunderea față de terțe persoane.

Riscuri asigurate:

 1. Pentru Locuință și Bunurile casnice:
 • Foc sau explozie; lovitura casei de fulger; Cutremur de pământ; Acte de vandalism ale persoanelor, cu excepția deteriorărilor cauzate de chiriași sau cei care locuiesc în casă; Furt sau atentat de furt al obiectelor specificate, în urma pătrunderii forțate și violente în clădirea de locuit, cu excepția celor efectuate de către chiriași sau de cei care în mod obișnuit locuiesc în casă; Scurgere de apă din rezervor, conducte sau drenaje; Revoltele și agitările în mase, fiind acțiunea persoanelor care iau parte la conflicte de producție, tulburări sau acțiuni ale oricărei autorități constituite legitim, efectuate în legătură cu conflictele de producție; Impact ca rezultat al utilizării autovehiculului, aparatului de zbor; Căderii părticelelor cosmice sau părților de avion, rachetă sau satelit; Căderii unui copac sau a unei crengi; Căderii antenei sau antenei de satelit care s-a frânt sau distrus; Acțiunii unui animal; Furtună; Apă de ploaie;
 1. Pentru răspunderea față de terțe persoane.
 • Pagubele ce pot fi provocate persoanelor străine (ex: inundarea vecinului de jos)

Documente necesare:

* Cerere completată (după forma standard a Asiguratorului);
* Documente ce confirmă costul bunurilor propuse spre asigurare – raport de evaluare contracte de procurare, invoice-uri, facturi, etc.
* Alte documente solicitate de către Asigurator ( buletin de identitate, poze, etc.)

 

Pentru informații:
Secția asigurări bunuri,
Tel.: (o-22) 78-38-15,
E-mail: dm.la1558285429reneg1558285429@irun1558285429ub1558285429

03 nov 2017

Asigurarea complexă a locuinței

Asigurarea complexă a locuinței

Familia ta este cea mai importantă pentru tine, la fel și casa în care locuiți. Locuința ta este locul în care tu și familia vă simțiți în siguranță, sunteți protejați și vă bucurați de armonia căminului vostru.

CA „General Asigurări” vă oferă posibilitatea contractării asigurărilor:

Asigurarea complexă a locuinței ce include optiunile de raspundere civilă față de terți și protecția în caz de accident

Avantajul acestei asigurări este operativitatea încheierii poliței de asigurare, care poate fi efectuată și la domiciliu fără a fi necesară completarea mai multor tipuri de asigurare distincte.

Ce asigurăm?

 • Casa de locuit, apartamentul, căsuța de vară și de grădină etc. (cu excepția construcțiilor și încăperilor ce nu sunt înregistrate la ÎS Cadastru și/sau sânt în stare avariată);
 • Bunurile casnice;
 • Asigurarea de accidente a familiei DVS.;
 • Răspunderea față de terțe persoane.

Riscuri asigurate:

 1. Pentru Locuință și Bunurile casnice:
 • Incendiu (răspândirea focului, explozie); calamități naturale (furtună, viscol, fulger, cutremur de pământ, inundație); avarierea sistemelor de apeduct, de canalizare, de încălzire și anti-incendiare, pătrunderea apei din încăperile învecinate; căderea aparatelor de zbor sau rămășițelor acestora sau a altor obiecte; acțiunile ilegale ale persoanelor terțe (acte de vandalism, furt, jaf, tâlhărie). Bunurile casnice nu sunt asigurate contra loviturii fulgerului. Riscul auxiliar „Răspunderea față de terțe persoane”.
 1. Pentru accidente:
 • Deces, dezabilitate și traumatisme survenite din accident.
 1. Pentru răspunderea față de terțe persoane:
 • Pagubele ce pot fi provocate persoanelor străine (ex: inundarea vecinului de jos)

Documente necesare:

* Cerere completată (după forma standard a Asiguratorului);
* Documente ce confirmă costul bunurilor propuse spre asigurare – raport de evaluare, contracte de procurare, invoice-uri, facturi, etc.
* Alte documente solicitate de către Asigurator ( buletin de identitate, poze, etc.)

 

 

Pentru informații:
Secția asigurări bunuri,
Tel.: (o-22) 78-38-15,
E-mail: dm.la1558285429reneg1558285429@irun1558285429ub1558285429