Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Feedback

03 nov 2017

Despăgubiri Bunuri

Despăgubiri Bunuri

 

Pași de urmat în caz de daună:

 Pasul 1: Măsuri de limitare a pagubei

 1. Ia masurile necesare în vederea limitării pagubei.
 2. Anunță imediat autoritățile competente (Asociația de proprietari, Poliția, Pompieri etc.) și solicită întocmirea actelor referitoare la cauzele și împrejurările producerii evenimentului asigurat.

 Pasul 2: Avizarea evenimentului la GENERAL ASIGURĂRI

Pentru avizarea și deschiderea unui dosar de daună la GENERAL ASIGURĂRI și la dispoziție următoarele modalități de contact:

 • ne poți apela telefonic la numărul (022) 78-57-05, programul fiind de luni până vineri între orele 8:30-17:30;
 • ne poți trimite oricând un e-mail la adresa: dm.la1558285458reneg1558285458@irib1558285458ugaps1558285458ed1558285458 cu detalii despre eveniment, seria poliței GENERAL ASIGURĂRI și numele tău, date de contact;
 • ne poți transmite documentele prin poștă, la adresa: GENERAL ASIGURĂRI, str. Pușkin nr. 47/5, Chișinău, Rep. Moldova.

Documente necesare pentru soluționarea dosarului de daună:

 • buletin de identitate al asiguratului;
 • copia contractului (poliței) de asigurare;
 • copia actului doveditor al interesului asigurabil (act proprietate/închiriere, facturi achiziție etc.) asupra bunurilor asigurate;
 • procura (pentru persoanele fizice) sau împuternicire/delegație (pentru persoanele juridice) semnată și ștampilată de asigurat, dacă persoana care participă la avizarea/constatarea pagubei este o altă persoană decât asiguratul;
 • schițele/planurile locuinței avariate;
 • actele emise de autoritățile competente în funcție de riscul produs:
  • în cazul producerii unui eveniment ca urmare a scurgerii accidentale de apă din conducte este nevoie să te adresezi la Asociația de proprietari, în cazul în care este persoana vinovată este necesar să te adresezi la Poliție;
  • în cazul unui furt sau vandalism este necesară adresarea la Poliție;
  • în cazul unui incendiu este necesar să prezinți procesul verbal eliberat de Pompieri;
  • în cazul daunelor produse de fenomene atmosferice sau inundație trebuie să soliciți o adresă din partea Administrației Naționale de Meteorologie.

 IMPORTANT: Te rugăm să nu faci nici un fel de promisiuni de plată sau înțelegeri fără acordul GENERAL ASIGURĂRI!

*GENERAL ASIGURĂRI își rezervă dreptul de a solicita și alte documente decât cele precizate mai sus cu scopul de a analiza cauzele producerii riscului asigurat și dimensiunea prejudiciului.

03 nov 2017

Despăgubiri Accidente

Despăgubiri la Asigurări de Accidente

 

Pași de urmat în caz de daună

Pentru avizarea și deschiderea unui dosar de dauna la C.A.”GENERAL ASIGURĂRI”S.A. ai la dispoziție următoarele modalități de contact:

 • ne poți apela telefonic la numărul (+373-22) 78-57-04, programul fiind de luni până vineri între orele 8:30-17:30;
 • ne poți trimite oricând un email la adresa: dm.la1558285458reneg1558285458@dem1558285458 cu detalii despre eveniment, seria/numărul poliței GENERAL ASIGURĂRI și numele tău, date de contact;
 • ne poți transmite documentele prin poștă, la adresa: C.A.”GENERAL ASIGURĂRI”S.A., R. Moldova, mun. Chișinău, str. Pușkin nr. 47/5.
 • ne poți transmite documentele prin Fax: (+373 22) 78-38-01.

Pentru avizarea dosarului de dauna sunt necesare următoarele informații:

 • seria/ numărul poliței de asigurare;
 • data producerii evenimentului;
 • numele persoanei asigurate/numele persoanei păgubite;
 • detalii cu privire la circumstanțele producerii evenimentului;
 • numărul de telefon/adresa e-mail la care poți fi contactat.

Documente necesare pentru soluționarea dosarului de daună:

 • CERERE DE DESPĂGUBIRE LA ASIGURAREA DE ACCIDENTE
 • copia poliței de asigurare in baza căreia se notifica evenimentul;
 • copia Actului de Identitate a Persoanei Asigurate sau copie Certificatului de Naștere, dacă este vorba despre o persoana minora, și copia Actului de Identitate al reprezentantului acesteia;
 • copia documentului medical eliberat la data efectuării consultului, din care sa reiasă diagnosticul si tratamentului aplicat de către unitățile medicale, care au acordat primul ajutor după accident și/sau au examinat si tratat Asiguratul ulterior (adeverința medicala, scrisoare medicala, bilet de ieșire din spital, certificate de concediu medical, copie rețete, etc.);
 • copia procesului verbal de constatare a accidentului de munca, dacă accidentul s-a produs la locul de munca al persoanei asigurate;
 • copia lizibilă (care se poate citi ușor) a procesului verbal întocmit de Politie la locul accidentului (in cazul accidentelor rutiere);
 • buletinul de examinare medicală din care sa reiasă starea clinica actuală (doar in caz de instalare a invalidității permanente ca urmare a unui accident);
 • chitanțele/bonurile fiscal (in original), facturile aferente achiziționării medicamentelor, ședințelor de recuperare etc.;
 • copia certificatului medical constatator al decesului Asiguratului;
 • copia actului de identitate al beneficiarului poliței (desemnat sau moștenitor);
 • certificatul de moștenitor (copie legalizata) sau certificatul de calitate de moștenitor (copie legalizata), daca în poliță nu a fost desemnat beneficiarul.
 • Rechizitele bancare pentru transfer în MDL (lei)

 

GENERAL ASIGURĂRI își rezervă dreptul de a solicita și alte documente decât cele precizate mai sus cu scopul de a analiza cauzele producerii riscului asigurat si valoarea prejudiciului.

03 nov 2017

Despăgubiri RCA

Despăgubiri RCA

(Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto)

 

Cum procedez la survenirea cazului asigurat RCA:

   1. Avizarea cazului asigurat de către Persoana vinovată de producerea accidentului rutier:

Pentru avizarea unei daune RCA către C.A.„GENERAL ASIGURĂRI” SA aveți la dispoziție următoarele modalități:

 • ne puteți apela telefonic la numărul (+373-22) 99-07-45, 99-07-24, 78-57-08, programul fiind de luni până vineri între orele 8:30-17:30;
 • ne puteți expedia oricând un e-mail la adresa: dm.la1558285458reneg1558285458@otua1558285458 cu detalii despre eveniment, seria/numărul poliței GENERAL ASIGURĂRI și numele Dvs., date de contact și, după caz, documentele care confirmă producerea accidentului rutier;
 • ne puteți transmite documentele prin poștă, la adresa: CA”GENERAL ASIGURĂRI” SA, Moldova, mun. Chișinău, str. Burebista nr. 108.
 • vă puteți prezenta la sediul CA „GENERAL ASIGURĂRI” SA sau la subdiviziunile teritoriale ale acesteia.

Avizarea daunei trebuie făcută imediat, dar nu mai târziu de 48 ore din momentul producerii accidentului rutier.

     2. După avizarea cazului asigurat atât persoana păgubită, cât și cea vinovată, urmează, în mod obligatoriu, să prezinte următoarele seturi de documente:

Actele prezentate de persoana Vinovată:

 • Buletin de identitate al asiguratului;
 • Permisul de conducere al persoanei care se afla la volan în timpul producerii evenimentului;
 • Certificat de înmatriculare a mașinii;
 • Raport de verificare tehnică a vehiculului;
 • Foaia de parcurs, în cazul în care mașina este în proprietatea unei firme;
 • Copia poliței RCA;
 • (Dosarul contravențional (copia legalizată)), sau oricare alt act emis de poliție, din care să reiasă cum și când s-a produs evenimentul și – după caz – cine este vinovat de producerea daunei;
 • Împuternicire de la firmă, în cazul în care mașina este în proprietatea unei firme;
 • Procura notarială, în cazul în care proprietarul nu se poate prezenta la constatare;

* Actele menționate pe acest site reprezintă minimul necesar pentru deschiderea dosarului de daună. Inspectorii de daună GENERAL ASIGURĂRI pot solicita, după caz, acte suplimentare ulterior efectuării constatării.

Acte prezentate de persoana Păgubită:

 • Buletin de identitate păgubitului;
 • Permisul de conducere al persoanei care se afla la volan în timpul producerii evenimentului;
 • Certificat de înmatriculare a mașinii avariate;
 • (Dosarul contravențional (copia legalizată)), sau oricare alt act emis de poliție, din care să reiasă cum și când s-a produs evenimentul;
 • Împuternicire de la proprietarul autovehiculului pentru a participa la regularizarea dosarului de daune și încasarea despăgubirii de asigurare;
 • Rechizitele bancare, după caz.

* Actele menționate pe acest site reprezintă minimul necesar pentru deschiderea dosarului de daună. Inspectorii de daună GENERAL ASIGURĂRI pot solicita, după caz, acte suplimentare ulterior efectuării constatării.

03 nov 2017

Despăgubiri CASCO

Despăgubiri CASCO

 

Cum procedez la survenirea cazului asigurat CASCO:

Pentru avizarea unei daune CASCO către C.A. „GENERAL ASIGURĂRI”S.A. aveți la dispoziție următoarele modalități:

 • ne puteți apela telefonic la numerele tel: (022) 99-07-26 (24), 78-57-07, programul fiind de luni până vineri între orele 8:30-17:30;
 • ne puteți expedia oricând un e-mail la adresa: dm.la1558285458reneg1558285458@otua1558285458 cu detalii despre eveniment, seria/numărul poliței GENERAL ASIGURĂRI și numele Dvs., date de contact și, după caz, documentele care confirmă survenirea cazului asigurat;
 • ne puteți transmite documentele prin poștă, la adresa: C.A „GENERAL ASIGURĂRI”S.A., Moldova, mun. Chișinău, str. Burebista, 108.
 • vă puteți prezenta la centru de despăgubiri al C.A.„GENERAL ASIGURĂRI”SA de pe str. Burebista, 108, etajul 1, mun. Chișinău, sau la oficiile teritoriale ale GENERAL ASIGURĂRI.

Informația necesară la avizarea daunei:

 • Datele de identificare și de contact ale persoanelor implicate în eveniment, în special ale celei care face avizarea, ale conducătorilor auto, atât celui asigurat, cât si celui păgubit – după caz;
 • Cauzele și împrejurările în care s-a produs evenimentul, inclusiv detalii despre locul evenimentului și momentul producerii acestuia – data, ora;
 • Datele de identificare ale autovehiculelor implicate în eveniment;
 • Detalii privind locația și starea vehiculului avariat (dacă este sau nu deplasabil);
 • Locul unde doriți sa se efectueze constatarea.

Informațiile de mai sus sunt ușor de furnizat, daca aveți la îndemână cel puțin următoarele documente:

 • polița de asigurare,
 • buletinul de identitate al Dumneavoastră,
 • certificatul de înmatriculare a autovehiculului avariat,
 • permisul de conducere al persoanei care a condus autovehiculul avariat,
 • documentele eliberate de autorități (poliție/pompieri/ș.a.) sau constatul amiabil, după caz,
 • alte documente în funcție de evenimentul produs.

Documentele de mai sus reprezintă o enumerare a actelor, care este util să le aveți la îndemână pentru avizarea daunei, însă nu reprezintă documentele necesare pentru soluționarea daunei.

După furnizarea acestor date veți primi toate informațiile necesare pentru efectuarea constatării daunei.

Lista documentelor necesar a fi prezentate de către persoanele asigurate:

 • Buletin de identitate al asiguratului sau al delegatului plus procura;
 • Permisul de conducere al persoanei care se afla la volan în timpul producerii evenimentului
 • Certificat de înmatriculare a mașinii avariate
 • Raport de verificare tehnică a vehiculului, valabil la data accidentului
 • Foaia de parcurs, în cazul în care mașina este în proprietatea unei firme
 • Copia poliței CASCO sau indicarea numărului si seriei poliței de asigurare.
 • Dosarul contravențional (copia legalizată) sau oricare alt act emis de poliție, din care să reiasă cum și când s-a produs evenimentul și – după caz – cine este vinovat de producerea daunei;
 • Împuternicire de la firma, în cazul în care mașina este în proprietatea unei firme;
 • Procura notarială, în cazul în care proprietarul nu se poate prezenta la constatare;
 • Împuternicire de la firma de leasing, în cazul în care mașina este in proprietatea unei firmei de leasing.

* Actele menționate pe acest site reprezintă minimul necesar pentru deschiderea dosarului de daună ; inspectorii de daună GENERAL ASIGURĂRI pot solicita, după caz, acte suplimentare ulterior efectuării constatării.

Pentru asistență în caz de daună puteți apela numerele de telefon (022) 78-38-13, sau la adresa de e-mail generaldm.la1558285458reneg1558285458@otua1558285458 1558285458 pentru Chișinău.

Pentru a contacta serviciul daune din cadrul fiecărui Oficiu teritorial al GENERAL ASIGURĂRI, accesați lista unităților teritoriale.