Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Feedback

22 nov 2017

Răspunderea față de terți

Răspunderea Civilă Față de Terți

CA „GENERAL ASIGURĂRI” SA propune asigurarea răspunderii civile generale pentru prejudiciile cauzate vieții, sănătății și bunurilor terțelor persoane.

 1. Asigurarea răspunderii civile generale

Orice persoană juridică, în urma desfășurării activității sale prevăzute de Statut sau Lege, poate cauza prejudicii terțelor persoane. Astfel, se propune asigurarea răspunderii civile generale pentru prejudiciile cauzate vieții, sănătății și bunurilor terțelor persoane în perioada desfășurării diverselor activități ale Asiguratului.

 1. Asigurarea răspunderii întreprinderilor sursă de pericol sporit

Dacă întreprinderea DVS deține și exploatează obiecte industrial periculoase, conform art. 16 al Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industrial-periculoase este obligată să efectueze asigurarea de răspundere pentru prejudiciile cauzate vieții, sănătății sau bunurilor altor persoane precum și mediului înconjurător, în caz de avarie la obiectul industrial periculos, în conformitate cu actele legislative și cu alte acte normative.

Poate fi asigurată răspunderea legată de exploatarea următoarelor obiecte industrial-periculoase:

 • Vase, cazane, ce funcționează sub presiune, conducte de abur;
 • Instalații și dispozitive de distribuire a gazului;
 • Obiectele industriilor de extracție a minereurilor și lucrărilor în cariere;
 • Obiecte de păstrare, uscare și prelucrare a cerealelor, etc.
 • Instalații de ridicare: ascensoare, poduri rulante, macarale.
 1. Asigurarea răspunderii profesionale

Dacă sunteți notar, executor judecătoresc, avocat, auditor, arhitect, proiectant, contabil, evaluator, etc., CA „GENERAL ASIGURĂRI” SA oferă protecție de asigurare a riscurilor profesionale ce rezultă din activitatea Dvs. Încheierea asigurării de răspundere profesională face posibilă evitarea problemelor financiare și menținerea încrederii clienților.

Așadar CA „GENERAL ASIGURĂRI” SA acoperă riscurile ce rezultă din activitatea:

 1. Agenților și brokerilor de asigurare;
 2. Notarilor;
 3. Auditorilor și contabililor;
 4. Companiilor de consultanță;
 5. Avocaților;
 6. Administratorilor insolvabilității;
 7. Executorilor judecătorești;
 8. Evaluatorilor;
 9. Arhitecților;
 10. Centrelor de certificare;
 11. Agențiilor de pază;
 12. Proiectanților etc.

Asigurarea stabilității și unei bune funcționări a întreprinderii Dvs., compensarea prejudiciilor cauzate și minimizarea riscurilor este posibilă dacă contractați o poliță de asigurare a răspunderii civile generale la CA „GENERAL ASIGURĂRI” SA.

 

Pentru informații:
Secția asigurarea riscurilor financiarei și răspunderi,
Tel.: (o-22) 78 38 17, 0 760 71 999, 0 693 73 731
E-mail: dm.la1558286944reneg1558286944@ired1558286944nupsa1558286944r1558286944

03 nov 2017

Răspunderea Transportatorilor

Asigurarea Răspunderii Transportatorilor Față de Călători

Activitatea de transportare implică riscul cauzării de prejudicii atât bunurilor transportate, cât și vieții și sănătății pasagerilor transportați. Asigurarea se efectuează în baza prevederilor Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor față de călători Nr. 1533-XII din 25.02.1998 care stipulează că obiectul asigurării îl constituie răspunderea civilă a transportatorilor pentru prejudiciul cauzat vieții, sănătății și bunurilor călătorilor.

Riscurile acoperite
Conform prevederilor contractului de asigurare a răspunderii civile a transportatorilor, călătorii sunt protejați în limitele stabilite de Lege:

 • în cazul unor leziuni corporale sau a decesului în urma unui accident rutier, suma asigurată se achită în limita prejudiciului real, dar nu poate depăși suma de 10,000 de Dolari SUA;
 • în cazul deteriorării sau distrugerii complete a bunurilor (bagajului) se compensează valoarea lor reală, dar nu mai mult de 1,000 de Dolari SUA.

Potrivit Legii, prima de asigurare se stabilește în cuantum de până la 1 % din suma volumului anual de transportări a pasagerilor transportați.

Asigurarea poate fi contractată pe termene de până la 1 an.

 

Pentru informații:
Secția asigurarea riscurilor financiare și răspunderi,
Tel.: (o-22) 78 38 17, 0 760 71 999, 0 693 73 731
E-mail: dm.la1558286944reneg1558286944@ired1558286944nupsa1558286944r1558286944

 

03 nov 2017

CMR

CMR

Dacă Compania DVS efectuează transporturi interne sau internaționale de mărfuri vehicule, sunteți responsabil pentru integritatea bunurilor transportate. Un transport rutier implică numeroase riscuri, cum ar fi pierderea sau distrugerea/deteriorarea bunurilor transportate. Asigurarea de răspundere a transportatorului iți oferă siguranța ca, în cazul în care vi se întâmplă un eveniment neplăcut în procesul de transportare, veți beneficia de suma necesară pentru despăgubirea proprietarului bunurilor transportate.

Asigurarea CMR se bazează pe prevederile Convenției CMR din 1956, potrivit căreia a fost stabilită responsabilitatea transportatorului față de încărcătura transportată.

Riscurile acoperite:

 • răspunderea pentru pierderea/distrugerea și/sau deteriorarea încărcăturii transportate;
 • pagubele financiare determinate de erori și omiteri;
 • depășirea termenului de livrare a mărfii;
 • cheltuieli rezonabile, suportate pentru diminuarea pagubei.

Prima de asigurare se determină în dependență de tipul încărcăturii, limitele de răspundere, numărul unităților de transport și tipul acestora (prelate/frigider), traseu și perioada de asigurare.

Asigurarea poate fi contractată pentru 1 an de zile sau pentru o singură transportare, în dependență de necesitățile clientului.

 

Pentru informații:
Secția asigurarea riscurilor financiarei și răspunderi,
Tel.: (0-22) 78 38 17, 0 760 71 999, 0 693 73 731
E-mail: dm.la1558286944reneg1558286944@ired1558286944nupsa1558286944r1558286944