Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

Auto CASCO

Se iau în asigurare autoturisme, camioane, autobuse, tractoare, combine, tehnică agricolă, remorcile şi semiremorcile, autospeciale. Riscurile asigurate sunt prejudiciul provocat autovehiculului și dotărilor suplimentare, furtul autovehiculului sau al unor părți componente ori piese ale acestuia.
Obiecte asigurate:
Autoturisme;
Camioane;
Autobuse;
Tractoare;
Combine;
Tehnică agricolă;
Remorcile și semiremorcile;
Autospeciale.
Riscuri asigurate:
Riscuri asigurate se consideră, în condițiile Contractului, evenimentele incluse în următoarele grupuri:

„DAUNE” – prejudiciul provocat autovehiculului și dotărilor suplimentare de:

  1. ciocniri, loviri, răsturnări, zgârieri, căderi, căderea unor corpuri pe autovehicul;
  2. incendiu, explozie, afumare, pătare, carbonizare sau diverse distrugeri, ca urmare a incendiului;
  3. inundații, furtună, uragan, cutremur, prăbușire sau alunecare de teren, ploaie torențială, grindină, fulger, greutatea stratului de zăpadă sau gheată, avalanșă de zăpadă, acțiunea metalică a apelor curgătoare sau a obiectelor purtate de ape.

„FURT” – furtul autovehiculului sau al unor părți componente ori piese ale acestuia, precum și pagubele provocate acestuia ca urmare a furtului, jafului sau tâlhăriei sau tentativei de furt, jaf sau tâlhărie, precum și a dotărilor suplimentare montate la autovehicul, indicate de Asigurat în cererea de asigurare, a căror valoare este inclusă în suma asigurată a autovehiculului.

Obiectele care nu pot fi luate la asigurare:
Nu pot fi supuse asigurării autovehiculele care depășesc vârsta de 11 ani, din cauza uzării fizice, morale sau descompletării ei.
Perioada de asigurare:
Autovehiculele se asigură pentru o perioadă de 12 luni calendaristice. Prin înțelegerea dintre Părți, acestea poate fi asigurate și pentru un termen mai scurt.

Notă: Protecția de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este iminentă probabilitatea apariției lui, precum și înaintea termenului indicat în contractul (polița) de asigurare.

Modalitatea de încheiere a contractului de asigurare:
În cazul asigurării Auto CASCO, asiguratul prezintă cererea de asigurare a acestora. În cerere se indică datele pașaportului tehnic, anul producerii, costul inițial și cel restant, uzura, suma de asigurare solicitată de Asigurat. Asigurătorul examinează existența și starea tehnică a bunurilor propuse la asigurare. Asigurătorul în comun cu Asiguratul negociază contractul de asigurare, ținând cont de mărimea tarifelor de bază, reieșind din nivelul de rentabilitate, probabilitatea producerii riscului asigurat și normativele stabilite la cheltuielile de gestiune.
Suma asigurată:
Suma asigurată a autovehiculelor propuse la asigurare se stabilește de către părți, reieșind din prețul de piață și suma de asigurare solicitată de Asigurat.
Prima totală de asigurare:
Prima totală de asigurare se calculează în dependență de suma asigurată și tariful negociat. După achitarea primei de asigurare, Asiguratului i se înmânează polița, cu indicarea în ea a termenilor de asigurare. Răspunderea Asigurătorului începe a aceiași zi după achitarea primei de asigurare și semnarea contractului de asigurare (sau a unei părți a ei, în cazul achitărilor în rate).

Notă: La încheierea contractului de asigurare, Asiguratul este obligat să informeze Asigurătorul despre toate circumstanțele ce pot fi importante la evaluarea nivelului de risc față de obiectele propuse la asigurare, să răspundă la întrebările ce prezintă interes pentru Asigurător.

Pentru informații:

Secția asigurări auto
Tel.: (0-22) 78-38-02, 78-38-03, 78-38-11
E-mail: dm.lareneg@otua-aitces