Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

CARGO

De ce trebuie asigurarea facultativă a încărcăturilor transportate? Distrugerea, pierderea sau furtul de mărfuri sunt doar câteva riscuri la care este expusă marfa în timpul transportului. Ca proprietar al mărfii, puteți beneficia de soluția eficientă pentru prevenirea pagubelor pe timpul transportării oferită de asigurarea CARGO, un produs complex și flexibil de la C.A. „GENERAL ASIGURĂRI” S.A.
Obiecte asigurate:

 • Încărcăturile transportate în baza contractului de transport sau expediție.

Pachetele Riscurilor asigurate:

 1. Cu răspundere pentru toate riscurile

Conform contractului de asigurare, încheiat în aceste condiții se compensează:

 • Pierderile de la deteriorarea sau nimicirea completă a mărfii întregi sau a unei părți a acesteia, ce s-au produs din orice cauză.
 • Pierderile și cheltuielile pentru avaria generală.
 • Toate cheltuielile necesare și raționale pentru salvarea mărfii, precum și pentru reducerea prejudiciului și stabilirea mărimii lui, dacă prejudiciul este recuperat conform condițiilor de asigurare.
 1. Cu răspundere pentru avaria particulară

Contractul de asigurare, încheiat în baza acestei condiții acoperă următoarele riscuri:

 • Pierderile de la deteriorarea sau nimicirea completă a mărfii întregi sau a unei părți a ei în urma focului, fulgerului, furtunii, vijeliei sau altor calamități naturale, naufragierii sau tamponării mijloacelor de transport sau aparatelor de zbor între ele sau lovirii lor de obiecte mobile sau imobile, așezării navei pe un banc de nisip, prăbușirii podurilor, exploziei, deteriorării navei cu gheață, udării cu apă de după bord, precum și în urma măsurilor întreprinse pentru salvarea mărfii sau stingerea incendiului;
 • Pierderile de la dispariția fără urmă a mijlocului de transport;
 • Pierderile de la deteriorarea sau nimicirea completă a mărfii întregi sau a unei părți a mărfii în urma accidentelor la încărcare, depozitare, descărcarea mărfurilor și alimentarea navei cu combustibil și la oricare alte operațiuni tehnologice necesare.
 1. Fără răspundere pentru deteriorări, cu excepția cazurilor de naufragiu.
 2. Conform contractului de asigurare, încheiat în baza acestei condiții, sunt compensate numai pierderile apărute ca urmare a nimicirii mărfii întregi sau a unei părți a mărfii asigurate din cauzele menționate la Pachetul nr. 2 și pentru deteriorarea mărfii numai în caz de nimicire a mijlocului de transport, inclusiv pierderile, cheltuielile și cotele pentru avaria generală, raportate la marfă.

Perioada de asigurare:

 • Perioada de Asigurare a încărcăturilor este egală cu perioada transportării lor, dar nu mai puțin de 15 zile.

Notă: Protecția de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe dacă contractul de asigurare a fost încheiat după producerea cazului asigurat și/sau când este iminentă probabilitatea apariției lui, precum și înaintea termenului indicat în contractul (polița) de asigurare.

Modalitatea de încheiere a contractului de asigurare:

 • La asigurarea încărcăturilor, asiguratul prezintă cererea de asigurare a acestora.
 • Asigurătorul examinează existența și starea încărcăturilor propuse la asigurare.
 • Asigurătorul în comun cu Asiguratul negociază contractul de asigurare, ținând cont de mărimea tarifelor de bază, reieșind din nivelul de rentabilitate, probabilitatea producerii riscului asigurat și normativele stabilite la cheltuielile de gestiune.

Suma asigurată:

 • Suma asigurată a încărcăturilor propuse la asigurare se stabilește de către părți, reieșind din suma invoice-ului.

Prima totală de asigurare:

 • Prima totală de asigurare se calculează în dependență de suma asigurată și tariful negociat.
 • După achitarea primei de asigurare, Asiguratului i se înmânează polița, cu indicarea în ea a termenilor de asigurare. Răspunderea Asigurătorului începe din data achitării primei de asigurare (sau a unei părți a ei, în cazul achitărilor în rate).

Notă: La încheierea contractului de asigurare, Asiguratul este obligat să informeze Asigurătorul despre toate circumstanțele ce pot fi importante la evaluarea nivelului de risc față de obiectele propuse la asigurare, să răspundă la întrebările ce prezintă interes pentru Asigurător.

Documentele necesare de a fi prezentate pentru încheierea contractului de asigurare a bunurilor:
Pentru întocmirea contractului de asigurare a bunurilor, Asiguratul este obligat să prezinte următoarele documente:

 • Cerere completată (după forma standard a Asiguratorului);
 • Documente ce confirmă costul încărcăturilor propuse spre asigurare – contracte de procurare, invoice-uri, facturi, etc.
 • Copia dispoziției de plată (conform contului de plată eliberat de către Asigurator, după negocierea condițiilor contractului);
 • Alte documente solicitate de către Asigurator (certificate de înregistrare a întreprinderii, poze, etc.)

Pentru informații:

Secția asigurări bunuri
Tel.: (0-22) 78-57-12 / 069 509 550
E-mail: dm.lareneg@irunub