Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

Despăgubiri Călătorii (TRAVEL)

 

Cum procedez la survenirea cazului asigurat TRAVEL:

Dacă în timpul vacanței tale survine un eveniment asigurat, trebuie să contactezi imediat partenerul nostru – Compania Internațională de Asistență ”Nova Assistance”, indicată în Polița de Asigurare. Evenimentul poate fi notificat de către Asigurat, un reprezentant al Asiguratului, medicul curant sau un reprezentant al unității spitalicești, la următoarele Date de contact:

Nova Assistance, oficiul central tel.: (+ 373 22) 994 955;
Bulgaria: +359 569 180 04;
Turcia (Antalya): +90 242 988 0235;
Egypt: +20 114 904 45 46;
Grecia: +30 211 198 3973;
Ucraina: +380 443 745 026;
Tailanda: +666 000 35 168;
Rusia: +7 49 578 305 15;
Spania: +349 317 314 27;
România: +40 312 294 628
Restul lumii: (+373 22) 994 955
Fax: (+ 373 22) 874 955
E-mail: ten.tsisavon@eciffo
Skype: nova-assistance

Te rugăm să comunici Companiei de Asistență – ”Nova Assistance” –  următoarele informații:

 • numele și prenumele persoanei care a suferit evenimentul medical;
 • Denumirea Companiei de Asigurări,
 • numărul poliței de asigurare și perioada asigurată;
 • numărul de telefon și adresa la care poți fi contactat;
 • data începerii călătoriei;
 • motivul pentru care soliciți asistența (statutul actual al evenimentului);
 • și să respecți instrucțiunile primite de la Compania de Asistență – ”Nova Assistance”

Plata cheltuielilor medicale în cazul avizărilor directe către Compania de asistență – ”Nova Assistance”, se efectuează nemijlocit de către compania de asistență în numele Asigurătorului, către furnizorii de servicii medicale.

În cazul în care persoana asigurată plătește contravaloarea cheltuielilor medicale din surse proprii, plata despăgubirii cuvenite Asiguratului se face de către Asigurător, în baza dosarului de daune deschis, în termen de 7 zile după revenirea în țară, la Secția Despăgubiri din Oficiului Central al C.A.”GENERAL ASIGURĂRI”S.A. pe adresa: Rep. Moldova, mun. Chișinău, str. Burebista nr. 106; tel: (+373 22) 78-41-10; e-mail: dm.lareneg@dem.

Documentele necesare pentru soluționarea dosarului de daună:

 • Cererea persoanei asigurate cu descrierea evenimentului și cuantumului cheltuielilor suportate (în original);
 • polița de asigurare;
 • buletinul de identitate al persoanei asigurate;
 • Certificatul de naștere al minorilor, după caz;
 • documente din care să reiasă dovada traversării granițelor Republicii Moldova, și anume: biletul de avion/tren/autocar și factura sau chitanța, aferente achiziționării acestuia, sau vigneta/taxa de drum și factura sau chitanța care fac dovadă achitării taxei de drum la părăsirea teritoriului Republicii Moldova cu autoturismul, pe teritoriul oricăreia din țările vecine, sau copia pașaportului care să conțină viza de călătorie și/sau ștampila de intrare în țara de destinație și/sau vizele de călătorie și/sau ștampilele de intrare în țările de tranzit;
 • documentele medicale care să ateste diagnosticul si tratamentul recomandat de medicul curant: certificatul medical sau extrasul medical, remis de instituțiile medicale prestatoare de servicii, documente medicale privind tratamentele efectuate, după caz; inclusiv radiografia în cazul fracturilor sau altor investigații, care confirmă diagnosticul respectiv (în original);
 • facturile și chitanțele (în original), emise pe numele persoanei asigurate cu privire la cheltuielile medicale sau de repatriere (medicală sau a corpului neînsuflețit) efectuate, inclusiv cele pentru produse farmaceutice (copia rețetei eliberate de medicul curant si bonul fiscal eliberat de farmacie aferent achiziționării medicamentelor);
 • traducerea documentelor, dacă acestea au fost întocmite în alte limbi decât română sau rusă.
 • în cazul tratamentului dentar, documentele medicale/facturile trebuie sa conțină informații privind dinții tratați si tratamentul aplicat;
 • rechizitele bancare pentru transfer în MDL (lei)
 • oricare alte documente relevante pentru soluționarea dosarului.

C.A.”GENERAL ASIGURĂRI”S.A. își rezervă dreptul de a solicita și alte documente decât cele precizate mai sus cu scopul de a analiza cauzele producerii riscului asigurat și valoarea prejudiciului.