Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

1. Detalii despre călătorie
2. Oferta de asigurare
3. Informații importante
4. Completarea datelor personale
5. Achită polița de asigurare

1. Detalii despre călătorie

Perioada de asigurare
Persoanele asigurate(Indicați vârsta la data solicitării)
Detalii călătorii
*Sport de agrement - Dacă pe perioada efectuării călătoriei, Asiguratul intenționează să practice ocazional activități sportive în scop recreativ (schi, snowboard, patinaj, schi nautic, călărie, carting, ciclism montan, rafting), se recomandă selectarea acestei acoperiri suplimentare
**Munca fizica – Daca scopul călătoriei peste hotare al Asiguratului este practicarea unei activități profesionale, care presupune munca fizica cu risc sporit, ca de exemplu – industria grea, paza, construcții, etc - se recomandă selectarea acestei acoperiri suplimentare

*Spațiul ex-sovietic (CSI) – fostele republici sovietice socialiste, excepție – Moldova, Țările Baltice
**Europa – zonă geografică, excepție Moldova
***Toată Lumea –toate țările lumii, excepție Moldova și zonele de conflict militar
Completați câmpurile obligatorii
Continuă

2. Oferta de asigurare

Argentina

Mar 6, 2018 - Mar 10, 2018
  • Cheltuieli medicale 30 000 euro
  • Stomatologie de urgență 30 000 euro
  • Evacuare medicală 30 000 euro
  • Repatriere medicală 30 000 euro
  • Repatriere post mortem 30 000 euro

Total Primă (X persoane) 20.4 EURO
Completați câmpurile obligatorii
Înapoi - Pas 1 Continuă

3. EȘTI LA DOI PAȘI DE POLIȚA TA

IMPORTANT

Înainte de a achita polița de asigurare iți aducem la cunoștință câteva informații utile și importante pentru tine.
Te rugăm să le citești cu atenție, apoi să confirmi opțiunile de la finalul acestei pagini.

Informațiile de mai jos constituie o condiție de emitere on-line a Poliței de asigurare de călătorie General Asigurări, iar acuratețea răspunsurilor poate afecta acoperirea prin asigurare.
Furnizarea corectă și completă a informațiilor de mai jos revine integral Asiguratului. Dacă situația Asiguraților nu corespunde oricăreia dintre declarațiile de mai jos, Polița de asigurare nu poate fi emisă on-line. Te rugăm să contactezi un reprezentant General Asigurări – contacte aici, furnizând informațiile suplimentare pe care ți le vom solicita în vederea evaluarii corespunzătoare a riscului.

Polița Travel Medical Insurance de la CA General Asigurări SA este o asigurare facultativă pentru acoperirea cheltuielilor survenite în timpul călătoriilor în străinătate cauzate de accidentare și / sau îmbolnăvire imprevizibilă a persoanelor asigurate.

Declarație pe propria răspundere:

Declar că la momentul încheierii asigurării, persoanele asigurate:
• Sunt persoane fizice, cu reședința în Republica Moldova, cu vârsta până la 70 ani;
• Se află pe teritoriul Moldovei în momentul prezentei solicitări.
• Nu sunt diagnosticate și nu au cunoștința de faptul că suferă de vreo afecțiune acută sau cronică;
• Nu efectueză în prezent nici un tratament medical și nu urmează să începă unul în perioada de asigurare;
• Nu au fost spitalizate în ultimele 6 luni;
• Nu prezintă nici un grad de dizabilitate permanentă;
• Nu sunt diagnosticate cu boli în fază terminală;
• Toate informațiile furnizate corespund adevărului și nici o circumstanță care ar putea influența riscul nu a fost nedeclarată.
• Am luat la cunoștință că orice informație declarată eronat sau incomplet atrage posibilitatea anulării dreptului la despăgubire;
• Am luat la cunoștință că Polița de asigurare nu acoperă evenimente produse anterior intrării în valabilitate ori pe teritoriul Moldovei/ țării de reședință / rezidență, precum și în teritoriile unde se înregistrează conflicte de orice natura sau în zonele și teritoriile pentru care există avertizări de pericol (situații de forță majoră inclusiv epidemii, pandemii) din partea Ministerului Afacerilor Externe (MAE);
• Sunt de acord cu aplicarea limitărilor și excluderilor prevăzute în condițiile de asigurare;
• În calitate de Contractant al asigurării declar că am capacitatea legală de a încheia Contractul de asigurare;
• Declar că nu mă aflu sub incidența niciunei sancțiuni economice sau comerciale naționale și / sau internaționale și nici nu am cunoștință de nicio circumstantă care ar putea genera astfel de sancțiuni;

NOTĂ

Dacă situația Asiguraților nu corespunde oricăreia dintre declarațiile de mai sus, Polița de asigurare nu poate fi emisă on-line. Te rugăm să contactezi un reprezentant General Asigurări – contacte aici, furnizând informațiile suplimentare pe care ți le vom solicita în vederea evaluării corespunzatoare a riscului.

În cazul în care dorești anularea Poliței de asigurare, aceasta se poate face cu minimum 24 ore înainte de intrarea în valabilitate a acesteia, doar în cadrul Oficiilor Teritoriale General Asigurări – contacte aici .

Am citit Termeni și Condiții și confirm următoarele:Completați câmpurile obligatorii
Înapoi - Pas 1 Continuă

4. Completarea datelor personale

Completați câmpurile obligatorii și verificați veridicitatea datelor introduse!


Prima de asigurare: 0 euro

Total Primă (X persoane) - 0 EURO
Completați câmpurile obligatorii
Înapoi - Pas 1 Continuă

5. Achită polița de asigurare

Total pentru X persoane 0 EURO
Completați câmpurile obligatorii
Înapoi - Pas 1 Achită

Verificați și Confirmați corectitudinea datelor introduse:

Total Primă (X persoane) - 0 EUR

Persoane asigurate:

Responsabilitatea față de corectitudinea datelor introduse, îi revine în totalitate Solicitantului!!!
Continuă Anulează