Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

Carte Verde

Informații Generale
Republica Moldova a fost admisă de către Asambleia Generală a Consiliului Interbirouri de la Londra ca membru al sistemului internațional „Carte Verde” în anul 1997, iar de la 01.08.2001 a obținut dreptul de a emite propria poliță de asigurare internațională „Carte Verde”. Prin asigurarea „Carte Verde” sunt protejate interesele terțelor persoane pentru pagubele produse vieții, sănătății și bunurilor lor în urma accidentelor rutiere, care au avut loc în afara hotarelor Republicii Moldova (pe teritoriul țărilor membre ale sistemului „Carte Verde”). Contractele de asigurare se încheie pe un termen de la 15 zile până la un an. Cota primei de asigurare se determină în dependență de țările, în care pleacă asiguratul, tipul autovehiculului și termenul de asigurare. Limitele de răspundere ale Asigurătorului corespund prevederilor legislației țării în care s-a produs accidentul.
Obligațiile Asiguratului în caz de producere a cazului asigurat:

  • să ia măsuri, în limita posibilităților, pentru diminuarea pagubelor produse în urma accidentului rutier;
  • să comunice imediat organelor poliției sau altor organe de menținere a ordinii de drept, despre accident, cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele și circumstanțele producerii accidentului, precum și la pagubele provocate;
  • să prezinte victimei accidentului rutier și poliției certificatul de asigurare „Carte Verde”, dacă poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat. Din momentul dat se consideră că obligațiunile Asiguratului sunt îndeplinite față de terța persoană păgubită, iar răspunderea este asumată de către Biroul „Carte Verde” a țării respective.
  • dacă accidentul în cauză nu este primul accident cu participarea Asiguratului și fila II „Duplicat” a poliței este deja extrasă, este necesar să faceți fotocopia „Originalului” și să o transmiteți păgubitului sau în actul care confirmă producerea cazului asigurat să se indice datele din „Carte Verde”. Fila I a poliței „Original” rămâne permanent la Asigurat.
  • dacă actele cu referință la cazul asigurat sunt perfectate într-o limbă necunoscută să se indice nota: „Nu înțeleg limba”.

Pentru informații:

Secția asigurări auto
Tel.: (0-22) 78-38-02, 78-38-03, 78-38-11
E-mail: dm.lareneg@otua-aitces

Caret Calculați costul

Zona de deplasare

Valabilitatea poliței

Tipul autovehicolului


Costul total (calculul are caracter informativ, suma corectă poate fi verificată accesând: rca.cnpf.md/calculator): 0
Caret Comandă asigurare
Detalii de contact