Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

Asigurarea „Proprietarul casei”

Asigurarea bunurilor persoanelor fizice „Proprietarul casei”- Standard
Avantajul acestei asigurări este prezența celei mai mici franșize pe piața asigurărilor (partea din prejudiciu pe care asiguratorul nu o achită în momentul cazului asigurat) și beneficiați gratuit de asigurarea răspunderii civile față de terțe persoane.
Ce asigurăm?

 • Casa de locuit, apartamentul, căsuța de vară și de grădină etc. (cu excepția construcțiilor și încăperilor ce nu sunt înregistrate la ÎS Cadastru și/sau sânt în stare avariată);
 • Bunurile casnice;
 • Răspunderea față de terțe persoane.

Riscuri asigurate:

 • Pentru Locuință și Bunurile casnice:
   – Foc sau explozie; lovitura casei de fulger; Cutremur de pământ; Acte de vandalism ale persoanelor, cu excepția deteriorărilor cauzate de chiriași sau cei care locuiesc în casă; Furt sau atentat de furt al obiectelor specificate, în urma pătrunderii forțate și violente în clădirea de locuit, cu excepția celor efectuate de către chiriași sau de cei care în mod obișnuit locuiesc în casă; Scurgere de apă din rezervor, conducte sau drenaje; Revoltele și agitările în mase, fiind acțiunea persoanelor care iau parte la conflicte de producție, tulburări sau acțiuni ale oricărei autorități constituite legitim, efectuate în legătură cu conflictele de producție; Impact ca rezultat al utilizării autovehiculului, aparatului de zbor; Căderii părticelelor cosmice sau părților de avion, rachetă sau satelit; Căderii unui copac sau a unei crengi; Căderii antenei sau antenei de satelit care s-a frânt sau distrus; Acțiunii unui animal; Furtună; Apă de ploaie;
 • Pentru răspunderea față de terțe persoane:
   – Pagubele ce pot fi provocate persoanelor străine (ex: inundarea vecinului de jos)

Documente necesare:

 • Cerere completată (după forma standard a Asiguratorului);
 • Documente ce confirmă costul bunurilor propuse spre asigurare – raport de evaluare, contracte de procurare, invoice-uri, facturi, etc.
 • Alte documente solicitate de către Asigurator ( buletin de identitate, poze, etc.)

Condițiile de asigurare:

Pentru informații:

Secția asigurări bunuri
Tel.: (0-22) 78-57-12 / 069 509 550
E-mail: dm.lareneg@irunub