Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

23 iul 2020

Asigurările în agricultură mai accesibile agricultorilor

 

Calamitățile naturale întotdeauna au provocat pierderi enorme în agricultură. Toate guvernele din 1991 încoace sau confruntat cu efectele nefaste ale calamităților naturale fiind nevoite de fiecare dată să intervină cu surse financiare pentru a le diminua. Din păcate, este dificil de a găsi de urgență resurse financiare pentru a compensa pierderile agricultorilor. Din acest considerent, conform practicii internaționale, autoritățile au căutat să identifice mecanisme viabile și de durată care ar amortiza din punct de vedere financiar efectele negative ale calamităților. Unul din aceste mecanisme larg răspândit la nivel mondial sunt asigurările în agricultură.

 

Chiar dacă la moment există o lege cu privire la asigurarea subvenționată în agricultură, aceasta este una cu multe lacune, erori și un domeniu foarte îngust de acțiune, care nu permite asigurarea în masă a bunurilor agricole. Modificarea legislației existente în domeniu asigurării agricole reprezintă un prim pas spre impulsionarea acestui domeniu. Conștientizând faptul dat, specialiștii Companiei ”GENERAL ASIGURĂRI”, cu circa 2 ani în urmă au inițiat pe lângă Ministerul Agriculturii consultări privind elaborarea unei noi legi cu privire la asigurarea subvenționată în agricultură.

 

Efortul a adus roade și în așa fel, luni, pe 20 iulie, Guvernul din Republica Moldova a aprobat proiectul de lege prin care statul va achita 70% din prima de asigurare a agricultorilor în caz de calamități naturale. Nivelul de subvenționare a primei de asigurare a fost majorat de la 50% la 70%. Proiectul urmează să fie remis spre examinare în Parlament. Pe lângă majorarea plafonului de subvenționare, proiectul mai are în vedere și extinderea domeniului de acțiune al legii prin oferirea posibilității de asigurare subvenționată atât a cantității, cât și a calității recoltei culturilor agricole. În ședința de Guvern, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion PERJU a menționat că proiectul de lege are drept scop stimularea accesului fermierilor la asigurările în agricultură.

 

„Această propunere vine în contextul în care producerea riscului asigurat nu conduce de fiecare dată la pierderi cantitative de recoltă, fiind afectată doar calitatea acesteia. Astfel că, asigurătorul refuză plata despăgubirilor producătorului agricol, atât timp cât asigurarea a acoperit doar pierderi cantitative de recoltă”, a subliniat ministrul.

 

De asemenea, proiectul de lege vizat își propune stimularea creditării fermierilor prin acordarea posibilității achitării primei de asigurare de către beneficiarul asigurării. Beneficiari ai asigurărilor pot fi atât băncile comerciale cat si furnizorii de produse de uz fitosanitar, de semințe, servicii agrotehnice si transport, care în raporturile comerciale devin creditorii producătorului agricol și au interes în obținerea de către acesta a recoltei asigurate și stingerea creanțelor. În special, în situația în care se produce riscul asigurat, acesta are garanția că își va satisface creanța din suma despăgubirii de asigurare, ceea ce îl motivează pe creditor sa achite prima de asigurare în interesul asiguratului.

 

Totodată, proiectul prevede extinderea listei de obiecte și riscuri a căror asigurare urmează a fi subvenționată (sănătatea animală, peștii); reglementarea unei modalități clare de calcul al sumei asigurate și a despăgubirii de asigurare; eliminarea lacunelor depistate și ajustarea terminologiei utilizate la prevederile Codului civil modernizat, precum și un șir întreg de alte modificări benefice părților implicate în asigurările agricole.

 

Sursa xprimm.md