Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

04 nov 2021

Agricultorii vor avea posibilitatea să asigure nu doar cantitatea recoltei, ci și calitatea

 

Miercuri, 3 octombrie, 2021, Cabinetul de miniștri a aprobat o serie de modificări normative care vizează asigurarea subvenționată în agricultură. Completările efectuate au drept scop protejarea intereselor fermierilor și extinderea posibilităților de asigurare a bunurilor agricole, relatează MOLDPRES cu referire la Direcţia comunicare și protocol a Guvernului.

 

Conform noilor prevederi, agricultorii vor avea posibilitatea să asigure nu doar cantitatea recoltei, ci și calitatea acesteia. Completarea este importantă în contextul în care uneori riscul asigurat nu produce pierderi cantitative de recoltă, dar afectează semnificativ calitatea ei – spre exemplu aspectul exterior al producției, ca exemplu în cazul fructelor.

 

De asemenea, a fost aprobată o listă nouă a riscurilor și bunurilor agricole ale căror prime de asigurare se subvenționează din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Bunurile au fost incluse în listă după criterii precum mărimea investițiilor și importanța anumitor culturi sau specii de animale pentru economia națională și securitatea alimentară. Totodată, fiecărui bun agricol îi sunt asociate riscurile specifice acestuia – secetă, inundații, grindină, boli sau patologii ale animalelor și altele. Astfel, în cazul producerii riscului, agricultorii vor fi asigurați financiar și își vor putea desfășura în continuare activitatea.

 

Documentul mai prevede excluderea plafonării subvențiilor pentru contractile de asigurare a bunurilor agricole, precum și a obligativității prezentării adeverinței de la primărie privind existența bunurilor asigurate.

 

 

Sursa: www.moldpres.md

12 feb 2021

În premieră a fost lansat Programul de Asigurări în Agricultură

 

Legea privind asigurarea subvenționată în agricultură a intrat în vigoare la 16 ianuarie 2021. Prezenta lege are numeroase îmbunătățiri și permite fermierilor să acceseze cu ușurință ofertele de asigurare a culturilor agricole de diferite intemperii ale naturii care în ultimul timp au devenit tot mai frecvente.

 

Reieșind din prevederile legii C.Î. Agrostoc în premieră cu Compania de Asigurări ”General Asigurări” din Republica Moldova au elaborat un produs nou de asigurări a recoltei. Produsul dat este unul sigur, orientat pe diminuarea riscurilor de pierdere a recoltelor din cauza condițiilor climaterice și anume secetă, grindină și înghețuri de primăvară târzii.

Avantajele produsului oferit de C.Î. Agrostoc cu C.A. „General Asigurări” sunt:

  • Asistență fermierilor în procesul de asigurări de către o echipă profesionistă (Agrostoc).
  • Un produs care include cele mai frecvente riscuri de pierdere a recoltei.
  • Prima de asigurare foarte mică care o suportă fermierul.
  • presiune financiară minimă prin subvenționarea primei de asigurare.
  • Garanția stabilității afacerii în cazul când intervin riscuri asigurate lucrând cu o companie sigură din punct de vedere a onorării obligațiunilor de plată.

 

Pentru informații suplimentare contactați:

Robert Claicnet – Director Departament Dezvoltare si Logistica C.Î. Agrostoc / Tel. 060599950

Oleg Galbură – Șef Secție Asigurări în Agricultură Compania „General Asigurări” S.A / Tel. 068078555

23 iul 2020

Asigurările în agricultură mai accesibile agricultorilor

 

Calamitățile naturale întotdeauna au provocat pierderi enorme în agricultură. Toate guvernele din 1991 încoace sau confruntat cu efectele nefaste ale calamităților naturale fiind nevoite de fiecare dată să intervină cu surse financiare pentru a le diminua. Din păcate, este dificil de a găsi de urgență resurse financiare pentru a compensa pierderile agricultorilor. Din acest considerent, conform practicii internaționale, autoritățile au căutat să identifice mecanisme viabile și de durată care ar amortiza din punct de vedere financiar efectele negative ale calamităților. Unul din aceste mecanisme larg răspândit la nivel mondial sunt asigurările în agricultură.

 

Chiar dacă la moment există o lege cu privire la asigurarea subvenționată în agricultură, aceasta este una cu multe lacune, erori și un domeniu foarte îngust de acțiune, care nu permite asigurarea în masă a bunurilor agricole. Modificarea legislației existente în domeniu asigurării agricole reprezintă un prim pas spre impulsionarea acestui domeniu. Conștientizând faptul dat, specialiștii Companiei ”GENERAL ASIGURĂRI”, cu circa 2 ani în urmă au inițiat pe lângă Ministerul Agriculturii consultări privind elaborarea unei noi legi cu privire la asigurarea subvenționată în agricultură.

 

Efortul a adus roade și în așa fel, luni, pe 20 iulie, Guvernul din Republica Moldova a aprobat proiectul de lege prin care statul va achita 70% din prima de asigurare a agricultorilor în caz de calamități naturale. Nivelul de subvenționare a primei de asigurare a fost majorat de la 50% la 70%. Proiectul urmează să fie remis spre examinare în Parlament. Pe lângă majorarea plafonului de subvenționare, proiectul mai are în vedere și extinderea domeniului de acțiune al legii prin oferirea posibilității de asigurare subvenționată atât a cantității, cât și a calității recoltei culturilor agricole. În ședința de Guvern, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion PERJU a menționat că proiectul de lege are drept scop stimularea accesului fermierilor la asigurările în agricultură.

 

„Această propunere vine în contextul în care producerea riscului asigurat nu conduce de fiecare dată la pierderi cantitative de recoltă, fiind afectată doar calitatea acesteia. Astfel că, asigurătorul refuză plata despăgubirilor producătorului agricol, atât timp cât asigurarea a acoperit doar pierderi cantitative de recoltă”, a subliniat ministrul.

 

De asemenea, proiectul de lege vizat își propune stimularea creditării fermierilor prin acordarea posibilității achitării primei de asigurare de către beneficiarul asigurării. Beneficiari ai asigurărilor pot fi atât băncile comerciale cat si furnizorii de produse de uz fitosanitar, de semințe, servicii agrotehnice si transport, care în raporturile comerciale devin creditorii producătorului agricol și au interes în obținerea de către acesta a recoltei asigurate și stingerea creanțelor. În special, în situația în care se produce riscul asigurat, acesta are garanția că își va satisface creanța din suma despăgubirii de asigurare, ceea ce îl motivează pe creditor sa achite prima de asigurare în interesul asiguratului.

 

Totodată, proiectul prevede extinderea listei de obiecte și riscuri a căror asigurare urmează a fi subvenționată (sănătatea animală, peștii); reglementarea unei modalități clare de calcul al sumei asigurate și a despăgubirii de asigurare; eliminarea lacunelor depistate și ajustarea terminologiei utilizate la prevederile Codului civil modernizat, precum și un șir întreg de alte modificări benefice părților implicate în asigurările agricole.

 

Sursa xprimm.md