Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

Asigurarea Subvenționată a Plantațiilor Multianuale

 

O afacere modernă în agricultură nu poate fi concepută fără a fi luate în calcul riscurile, la care este supus sectorul agrar.

De aceea, asigurarea riscurilor de producție în agricultură, constituie o condiție obligatorie pentru dezvoltarea durabilă a unei activități în acest domeniu.

Persoanelor fizice și juridice, care desfășoară o activitate în domeniul agricol și conștientizează potențialele riscuri, Compania ”General Asigurări” le oferă soluții în asigurări, pentru desfășurarea sigură a activităților!

Conform Legii Nr.183 din 11.09.2020, la încheierea contractelor de asigurare a plantațiilor multianuale, Statul subvenționează producătorii agricoli asigurați (persoane juridice), în mărime de 70% din prima de asigurare!

La data de 21 mai 2017, Guvernul RM a aprobat Hotărârea nr. 455 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru anii 2017-2021, în care sunt specificate riscurile şi obiectele asigurate, pentru care se Statul subvenționează primele de asigurare.

Obiecte asigurate: 

 • Plantații pomicole tinere, neintrate în rod
 • Plantații viticole tinere, neintrate în rod
 • Plantații multianuale, pe rod

 Nu pot fi supuse asigurării:

 1. Plantațiile multianuale care nu sunt întreținute conform cerințelor agrotehnice și nu corespund criteriilor stabilite de ”Condițiile de asigurare”;
 2. Plantațiile cu un grad înalt de rarefiere;
 3. Pierderile legate de deteriorarea (distrugerea, furtul) stâlpilor (suportului) și a sistemului de irigare.

Riscuri asigurate:

 • Grindina
 • Înghețurilede iarnă
 • Inundațiile (revărsarea râurilor)
 • Invazia lăcustelor (nesubvenționat)
 • Altele

Perioada de asigurare

Plantațiile multianuale se asigură în funcţie de perioada posibilă de producere a riscului, pentru o perioadă de 12 luni calendaristice, sau pentru o perioadă mai scurtă.

Reieşind din aceasta, încheierea contractelor de asigurare a plantațiilor multianuale se efectuează pe parcursul întregului an calendaristic.

Răspunderea Asiguratorului pe contractele de asigurare începe la ora 00:00 a zilei următoare după achitarea primei de asigurare (a unei părţi a acesteia – în cazul coordonării achitării în rate, stipulate în contractul de asigurare).

Pentru plantațiile multianuale, perioada de asigurare se consideră încheiată la orele 24:00 a ultimei zile indicate în poliţa de asigurare.

 Notă: În orice caz, protecţia de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este iminentă probabilitatea producerii lui, precum şi înaintea termenului indicat în contractul (poliţa) de asigurare.

Suma asigurată

Suma asigurată a plantațiilor multianuale propuse la asigurare se stabileşte în modul următor:

 • pentru plantaţiile tinere (neintrate în rod) – în funcţie de valoarea cheltuielilor de plantare şi întreţinere până la momentul asigurării;
 • pentru plantaţiile pe rod – în funcţie de costul de bilanţ restant.

 Tariful de asigurare

Tariful de asigurare se stabilește de către Asigurator, conform tarifelor de bază la asigurarea plantațiilor multianuale, stabilite în ”Condițiile de asigurare complexă în agricultură”. Tariful se negociază cu Asiguratul în dependență de mai mulți factori (cultură, suprafață, riscuri asigurate, istoricul conlucrării cu Clientul, etc.) și ulterior se utilizează la calcularea primei de asigurare.

 

Secția asigurări în Agricultură,
Tel.: (0-22) 78-38-20,
Mob.: 0 680 78 555, 0 783 76 000
E-mail: dm.lareneg@orga