Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Feedback

Asigurarea Subvenționată a Plantațiilor Multianuale

 

O afacere modernă în agricultură nu poate fi concepută fără a fi luate în calcul riscurile, la care este supus sectorul agrar.

De aceea, asigurarea riscurilor de producție în agricultură, constituie o condiţie obligatorie pentru dezvoltarea durabilă a unei activităţi în acest domeniu.

Persoanelor fizice și juridice, care desfășoară o activitate în domeniul agricol și conștientizează potențialele riscuri, Compania ”General Asigurări” le oferă soluții în asigurări, pentru desfășurarea sigură a activităților!

Pentru facilitarea accesului producătorilor agricoli la produsele de asigurări, conform „Legii 243-XV cu privire la asigurarea subvenţionată a riscurilor în agricultură” o parte din cheltuielile pentru asigurare o ia asupra sa statul. Cuantumul subvenţiei la asigurarea plantațiilor multianuale constituie 50% din valoarea totală a primelor.

Anual, prin Hotărâre de Guvern, se aprobă ”Regulamentul cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli”, unde sunt indicate riscurile şi obiectele asigurate, pentru care se subvenţionează primele de asigurare.

Obiecte asigurate

Se asigură subvenționat: Plantațiile multianuale – pomii, tufele, butașii (vii, livezi, pepiniere pomicole și viticole).

Se asigură nesubvenționat: altele, în afară de cele menționate mai sus.

 Nu pot fi supuse asigurării:

  1. Plantațiile multianuale care nu sunt întreținute conform cerințelor agrotehnice și nu corespund criteriilor stabilite de ”Condițiile de asigurare”;
  2. Plantațiile cu un grad înalt de rarefiere;
  3. Pierderile legate de deteriorarea (distrugerea, furtul) stâlpilor (suportului) și a sistemului de irigare.

Riscuri asigurate

Grindină, Îngheţuri de iarnă (temperaturi scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor), Inundaţii, Atacul vătămătorilor (lăcustelor), Altele.

Perioada de asigurare

Plantațiile multianuale se asigură în funcţie de perioada posibilă de producere a riscului, pentru o perioadă de 12 luni calendaristice, sau pentru o perioadă mai scurtă.

Reieşind din aceasta, încheierea contractelor de asigurare a plantațiilor multianuale se efectuează pe parcursul întregului an calendaristic.

Răspunderea Asiguratorului pe contractele de asigurare începe la ora 00:00 a zilei următoare după achitarea primei de asigurare (a unei părţi a acesteia – în cazul coordonării achitării în rate, stipulate în contractul de asigurare).

Pentru plantațiile multianuale, perioada de asigurare se consideră încheiată la orele 24:00 a ultimei zile indicate în poliţa de asigurare.

 Notă: În orice caz, protecţia de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este iminentă probabilitatea producerii lui, precum şi înaintea termenului indicat în contractul (poliţa) de asigurare.

Suma asigurată

Suma asigurată a plantațiilor multianuale propuse la asigurare se stabileşte în modul următor:

  • pentru plantaţiile tinere (neintrate în rod) – în funcţie de valoarea cheltuielilor de plantare şi întreţinere până la momentul asigurării;
  • pentru plantaţiile pe rod – în funcţie de costul de bilanţ restant.

 Tariful de asigurare

Tariful de asigurare se stabilește de către Asigurator, conform tarifelor de bază la asigurarea plantațiilor multianuale, stabilite în ”Condițiile de asigurare complexă în agricultură”. Tariful se negociază cu Asiguratul în dependență de mai mulți factori (cultură, suprafață, riscuri asigurate, istoricul conlucrării cu Clientul, etc.) și ulterior se utilizează la calcularea primei de asigurare.

 

Secția asigurări în Agricultură,
Tel. 068078555, 078376000.
E-mail: agro@general.md

Caret Comanda asigurare
Detalii de contact