Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

31 mar 2022

Agricultorii tot mai convinși de importanța asigurărilor

 

Sectorul agricol reprezintă una din ramurile de bază ale economiei Republicii Moldova. O afacere modernă în agricultură nu poate fi concepută fără a fi luate în calcul riscurile, la care este supus sectorul agrar.

 

Acesta este unul foarte vulnerabil la calamitățile naturale. Frecvența acestora este în permanentă creștere. Suntem martori ai schimbărilor climatice care generează înghețuri, inundații, secete, căderi de grindină ș. a. Pierderile cauzate fermierilor se evaluează de la sute de milioane de lei până la miliarde, fapt care afectează nu doar starea financiară a acestora, dar și indicatorii macroeconomici ai țării (mai ales în cazul secetelor excesive).

 

De aceea, asigurarea riscurilor de producție în agricultură, constituie o condiție obligatorie pentru dezvoltarea durabilă a unei activități în acest domeniu, iar asigurarea bunurilor producătorilor agricoli are scopul de a proteja investițiile financiare în cazul producerii calamităților naturale sau altor situații nefaste, fiind destinată în special persoanelor juridice.

 

Mai mult ca atât, protejarea sectorului agricol de calamitățile naturale a fost permanent o preocupare a Guvernului și în special al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, care caută să identifice mecanisme de diminuare a consecințelor negative a acestora.

 

Conform datelor preliminare ale Agenției pentru Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA)  în anul 2021 au fost depuse 463 de cereri de acordare a sprijinului financiar pentru stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură, în creștere de 5,6 ori comparativ cu numărul cererilor recepționate în anul 2020, informează Mold-street.

 

Potrivit AIPA, în 2021, comparativ cu 2020, suma subvenției solicitată de către companii pentru asigurarea riscurilor în agricultură a fost în creștere de circa 8 ori, constituind 47,4 milioane de lei.

 

Suma subvenției restante constituie 6,1 milioane de lei și urmează a fi alocată din resursele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) în anul 2022. Prin mecanismul de subvenționare au fost asigurate 2.731 hectare de grâu, 493 de hectare de orz/rapiță, 220 de hectare de sfeclă de zahăr, 7.500 hectare de floarea-soarelui, 276 de hectare de soia, 3.348 de hectare de porumb și 2.381 hectare de plantații multianuale.

 

Totodată, au fost asigurate și animale, acestea sunt: 14.998 de bovine; 552 de suine; 32.167 de ovine; 11.287 de caprine; 97.173 de păsări; 1.228 de iepuri; 533 de familii de albine.

 

Conform numărului de contracte încheiate în anul 2021, compania de Asigurări General Asigurări este lider absolut la capitolul asigurări agricole.

 

Datele AIPA relevă că suprafața culturilor agricole asigurate a crescut în 2021 de circa 5 ori, numărul bovinelor de circa 15 ori, iar a ovinelor de circa 150 de ori.

 

Menționăm că, în anul în anul 2022 la fel ca și în 2021, din FNDAMR statul acoperă 70% din prima de asigurare a bunurilor agricole. Valoarea totală a primelor de asigurate subscrise în anul trecut constituie 67,7 milioane de lei, din care, valoarea subvențiilor solicitate de către companiile de asigurări a fost de 47,4 milioane de lei.

 

Deși s-a atestat o creștere spectaculoasă, cota acestui tip de subvenții în totalul fondului pe măsuri/submăsuri de sprijin a fost, în 2021, de doar 3,52%. În același timp, a fost în creștere de peste șase în raport cu nivelul de 0,63% din 2020.

 

Mijloacele financiare prevăzute pentru Submăsura 1.7A. ”Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură”: se utilizează la subvenționarea primelor de asigurare a producătorilor agricoli, în baza contractelor de asigurare a riscurilor de producție în agricultură și în baza Listei riscurilor pentru a căror asigurare se subvenționează și Listei culturilor agricole și a speciilor de animale și păsări a căror asigurare se subvenționează din FNDAMR.

 

Compania de Asigurări General Asigurări este partenerul financiar de nădejde al agricultorilor. Pentru mai multe informații, Vă așteptăm ca împreună cu Secția asigurări în Agricultură, să identificăm cea mai bună soluție, adaptată nevoilor Dvs.

 

Nu ezitați să ne telefonați la numerele de telefon: (022) 78-38-20 sau 068 078 555, 0 783 76 000.

E-mail: dm.lareneg@orga