Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

18 sep 2019

IMPORTANT! Condițiile la constatarea amiabilă de accident

Din 8 septembrie 2019, accidentele rutiere survenite pe teritoriul Republicii Moldova, în urma cărora au rezultat numai pagube materiale nesemnificative și în care au fost implicate doar doua vehicule, pot fi soluționate fără ca documentele de constatare să fie întocmite de către Poliție, cu condiția ca Formularul de constatare amiabila să fie completat și semnat de către ambii șoferi implicați in accident.

 

Procedura de constatare amiabilă se aplică cu respectarea cumulativă a condițiilor de aplicare a constatului amiabil prevăzute la art.181 alin.(3) din Legea nr.414 din 22.12.2006 si anume:

 1. în accident sînt implicate doar două autovehicule;
 2. accidentul este soldat cu daune materiale nesemnificative (pînă la 10.000,00 lei);
 3. accidentul nu s-a soldat cu vătămări corporale și/sau cu deteriorarea bunurilor (de exemplu, instalații rutiere, piloni, garduri, clădiri etc.), altele decît autovehiculele implicate în accidentul rutier;
 4. proprietarii sau utilizatorii autovehiculelor implicați în accident dețin, la data producerii accidentului rutier, polița de asigurare RCA sau certificatul de asigurare „Carte Verde” (în cazul autovehiculului aflat în proprietatea sau utilizarea unei persoane asigurate în străinătate), valabile și emise cu cel puțin 24 de ore înainte de momentul producerii accidentului;
 5. există consimțămîntul ambilor conducători de autovehicule implicați în accident privind documentarea accidentului prin procedura de constatare amiabilă, consensul acestora privind circumstanțele producerii accidentului și daunele vizibile cauzate autovehiculelor implicate, iar persoana răspunzătoare de producerea accidentului își recunoaște vinovăția;
 6. conducătorii de autovehicule implicați în accident au posibilitatea tehnică de a fotografia locul accidentului rutier sau de a înregistra datele martorilor (dacă aceștia există).

!!! Dacă lipsește cel puțin una dintre condițiile indicate mai sus, formularul „Constatare amiabilă de accident” completat și semnat de către conducătorii de autovehicule implicați în accident devine nul, iar accidentul rutier urmează a fi documentat de către organele competente.

La survenirea accidentului în traficul rutier, care poate servi ca temei pentru înaintarea pretențiilor (cererii de despăgubire) Asiguratul, este obligat:

 1. să oprească autovehiculul, să pună în funcțiune avertizorul de avarie și să întreprindă toate acțiunile posibile pentru diminuarea pagubelor produse;
 2. să nu schimbe poziția autovehiculelor implicate în accident;
 3. să se asigure că sunt respectate toate condițiile de aplicare a constatului amiabil prevăzute la art.181 (3) din Legea nr.414 din 22.12.2006, în caz contrar să anunțe ambulanța și polița la numărul unic 112;
 4. să facă fotografii la locul accidentului (panorama generală a accidentului fotografii ale autovehiculelor implicate în accident ce cuprind împrejurările locului accidentului din trei unghiuri și cuprind cel puțin două elemente de identificare, altele decât mijloacele de transport, numerele de înmatriculare și părțile avariate ale autovehiculelor, urmele de frînare și de cioburi la fața locului),
 5. să noteze datele martorilor (dacă aceștia există – nume, prenume, adrese, telefoane de contact, etc);
 6. Asiguratul care a recunoscut vina să înștiințeze imediat sau maxim timp de până la 1 h (o oră) despre producerea accidentului și/sau intenția de a recurge la procedura privind constatul amiabil asigurătorul care a emis polița de asigurare RCAI (Date de contact CA General Asigurări S.A.– email:dm.lareneg@eciffo, telefon:+373 22 783 800;
 7. să documenteze neîntîrziat circumstanțele producerii accidentului rutier prin completarea și semnarea de către ambii conducători de autovehicule implicați în accident a formularului „Constatare amiabilă de accident”, conform instrucțiunii de pe verso al formularului. Formularul are doua file autocopiante, respectiv se completează Exemplarul 1- al doilea exemplar este autocopiant și se copie automat la completare);
 8. să prezinte asigurătorului, în termen de 2 zile lucrătoare de la data producerii accidentului, exemplarul său al formularului „Constatare amiabilă de accident”, completat și semnat de către ambii conducători de autovehicule implicați în accident și anexele la formular (foto și alte elemente importante pe dosar);
 9. să prezinte, personal sau prin reprezentantul său legal, la sediul asigurătorului ori al reprezentantului de despăgubiri, permisul de conducere valabil pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, certificatul de înmatriculare și raportul de inspecţie tehnică periodică a autovehiculului cu care a provocat accidentul. Documentele menționate se depun în copii certificate de către asigurat sau în original pentru efectuarea copiilor de către asigurător;
 10. după caz, să prezente către Asigurător a autovehiculului Asiguratului implicat în accidentul rutier.

În cazul în care Asiguratul nu va îndeplini condițiile indicate mai sus, Asiguratorul își rezervă dreptul de a înainta acțiune de regres sau refuz spre achitarea despăgubirii de asigurare.

!!! Completarea şi semnarea formularului “Constatare amiabilă de accident” reprezintă un cumul de elemente ce contribuie la soluţionarea dosarelor de daună

!!! Totodată, este important de știut că folosirea formularului este opţională și nu obligatorie, fiind o alternativă la varianta tradiţională (constatarea poliţiei).