Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

11 oct 2018

Informație cu privire la activitățile Secției Asigurări Agricole

 

Secția Asigurări Agricole a CA”General Asigurări”S.A. pe parcursul a cca. 1,5 ani întreprinde acțiuni de reformare și îmbunătățire a sistemului de asigurări agricole în Republica Moldova.

Domeniul dat a fost examinat detaliat, în special Legislația în domeniu, care s-a dovedit a fi una învechită, eronată și contradictorie. În același timp, legislația este una destul de restrictivă în ceea ce ține culturile si riscurile care se subvenționează la asigurare, limitează mărimea subvențiilor acordate unui agricultor, fapt care frânează dezvoltarea asigurărilor agricole subvenționate și nu permit adaptarea lor la standardele internaționale, precum și la necesitățile actuale ale producătorilor din sectorul agricol al Republicii Moldova.

Am inițiat discuții cu factorii de decizie din cadrul Ministerului Agriculturii și AIPA, au avut loc crearea grupurilor de lucru și un șir întreg de discuții/ședințe.

Recent, după o întâlnire cu dl. Anatolie Ignat*, consultant al Prim-ministrului RM pe problemele agriculturii, am decis invitarea unor parteneri externi, în scopul evaluării sistemului de asigurări din Republica Moldova și elaborarea unor propuneri cu privire la revigorarea acestuia.

Astfel, prin intermediul ”German Economic Team (GET) Moldova” am avut întrevederi cu d-nii Woldemar Walter** (manager de proiecte) (Germania) și Prof. Dr. Stephan von Cramon-Taubadel*** (Agricultural Ecnomist din cadrul Georg-August-Universitat-Gotingen) (Germania), care la rândul lor oferă suport consultativ Guvernului Republicii Moldova și nemijlocit Ministerului Agriculturii și AIPA.

După 3 întrevederi cu discuții consistente, am înaintat domnilor respectiv viziunile și propunerile noastre detaliate, pentru elaborarea unor propuneri, necesare de a fi implementate. Acestea vor fi propuse către CNPF, Guvern, Ministerului Agriculturii și AIPA.

Totodată, vom studia mai detaliat unele modele de asigurări agricole din țările dezvoltate, cu scopul de a fi implementate și în țara noastră.

Sperăm ca în viitorul apropiat propunerile noastre să fie implementate în practică!

 

 

*          Dr. Anatolie Ignat – Șef secția ”Economia Agroalimentară și Dezvoltare Rurală”, Institutul Național de Cercetări Economice (Moldova)

**        Woldemar Walter – Project Manager, German Economic Team (GET) Moldova (Germania)

***      Prof. Dr. Stephan von Cramon-Taubadel – Economist în domeniul agriculturii. Departamentul Economie Agricolă și Dezvoltare Rurală, Universitatea Georg-August Göttingen (Germania)

 <
Autor: Oleg GALBURĂ – Șef secția ”Asigurări în agricultură” GENERAL ASIGURĂRI
Chișinău, 08.10.2018