Tel.: 022 78 38 00
Persoane fizice Persoane juridice
Formular de feedback

Răspunderea Civilă Față de Terți

CA „GENERAL Asigurări” SA propune asigurarea răspunderii civile generale pentru prejudiciile cauzate vieții, sănătății și bunurilor terțelor persoane.
Asigurarea răspunderii civile generale
Orice persoană juridică, în urma desfășurării activității sale prevăzute de Statut sau Lege, poate cauza prejudicii terțelor persoane. Astfel, se propune asigurarea răspunderii civile generale pentru prejudiciile cauzate vieții, sănătății și bunurilor terțelor persoane în perioada desfășurării diverselor activități ale Asiguratului
Asigurarea răspunderii întreprinderilor sursă de pericol sporit
Dacă întreprinderea DVS deține și exploatează obiecte industrial periculoase, conform art. 16 al Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industrial-periculoase este obligată să efectueze asigurarea de răspundere pentru prejudiciile cauzate vieții, sănătății sau bunurilor altor persoane precum și mediului înconjurător, în caz de avarie la obiectul industrial periculos, în conformitate cu actele legislative și cu alte acte normative. Poate fi asigurată răspunderea legată de exploatarea următoarelor obiecte industrial-periculoase:

 • Vase, cazane, ce funcționează sub presiune, conducte de abur;
 • Instalații și dispozitive de distribuire a gazului;
 • Obiectele industriilor de extracție a minereurilor și lucrărilor în cariere;
 • Obiecte de păstrare, uscare și prelucrare a cerealelor, etc.
 • Instalații de ridicare: ascensoare, poduri rulante, macarale.

Asigurarea răspunderii profesionale
Dacă sunteți notar, executor judecătoresc, avocat, auditor, arhitect, proiectant, contabil, evaluator, etc., CA „GENERAL Asigurări” SA oferă protecție de asigurare a riscurilor profesionale ce rezultă din activitatea Dvs. Încheierea asigurării de răspundere profesională face posibilă evitarea problemelor financiare și menținerea încrederii clienților.

CA „GENERAL Asigurări” SA acoperă riscurile ce rezultă din activitatea:

 • Agenților și brokerilor de asigurare;
 • Notarilor;
 • Auditorilor și contabililor;
 • Avocaților;
 • Administratorilor autorizați;
 • Executorilor judecătorești.

Asigurarea stabilității și unei bune funcționări a întreprinderii Dvs., compensarea prejudiciilor cauzate și minimizarea riscurilor este posibilă dacă contractați o poliță de asigurare a răspunderii civile generale la CA „GENERAL Asigurări” SA.

Pentru informații:

Secția asigurarea riscurilor financiare și răspunderi
Tel.: (0-22) 78 38 17, 0 760 71 999
E-mail: dm.lareneg@irednupsar